Żyjemy w państwie prawa

Na antenie:

Na antenie Radia Emaus ruszył cykl audycji „Żyjemy w państwie prawa”, który powstaje przy współpracy z Fundacją Sprawiedliwości. Rozmawiamy w nich z ekspertami na temat tego, jak i gdzie szukać pomocy, kiedy stajemy się ofiarami przestępstwa, jak postępować, gdy jesteśmy świadkami przestępstwa, gdzie szukać pomocy prawnej, mediacji, gdzie szukać wsparcia psychologicznego.

Odcinek 1 – Przeciwdziałanie przemocy domowej. Istotne przy wprowadzaniu nowych regulacji prawnych dotyczących przemocy domowej jest odpowiednie przygotowanie przedstawicieli prawa, którzy będą mieli bezpośredni kontakt z osobami pokrzywdzonymi oraz osób prowadzących postępowanie prawne. O szkoleniach, które poprawią i usprawnią sposoby pomocy pokrzywdzonym mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Odcinek 2 – Przeciwdziałanie przemocy domowej. O nowelizacjach prawnych przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w kwestii przemocy domowej mówi sprawiedliwości Marcin Romanowski.


Odcinek 3 – Przemoc domowa a przemoc w rodzinie. Przemoc domowa to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbywanie, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, takie jak godność, wolność i nietykalność cielesną. 

Odcinek 4 – Szybkie i sprawne odizolowanie sprawcy przemocy od ofiary, zakaz zbliżania sprawcy do ofiary. Nowe regulacje prawne wprowadzane przez Ministerstwo Sprawiedliwości odnoszące się do przypadków przemocy domowej niewątpliwie przyspieszą przebieg postępowania takich spraw, co jednocześnie wpłynie na wzrost bezpieczeństwa osób pokrzywdzonych i pozwoli szybciej karać przestępców. Ten temat porusza w rozmowie z Aleksandrą Mieczyńską wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Odcinek 5 – Odpowiednie przygotowanie przedstawicieli prawa do nowych przepisów. O specjalnych szkoleniach m. in. dla służb mundurowych z zakresu prawa, czy szkolenia psychologiczne z zakresu postępowania z osobami pokrzywdzonymi przemocą czy postępowania z osobami krzywdzącymi. 

Odcinek 6 – Ingerencja Komisji Europejskiej. Polska dołączając do grona państw Unii Europejskiej wyraziła zgodę na przejęcie niektórych kompetencji państwa przez organy Unijne. Jednak te kompetencje nie obejmują m.in. kwestii ustroju wymiaru sprawiedliwości. O kwestiach spornych mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Odcinek 7 – Dlaczego wprowadzane są zmiany w wymiarze sprawiedliwości? Tłumaczy wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Odcinek 8 – Reforma systemu prawnego w Polsce to priorytet Ministerstwa Sprawiedliwości. Czy jest potrzebna reforma sądownictwa?

Odcinek 9 – Jak działa w Polsce system sprawiedliwości? Dzisiaj rozmawiamy o mediacjach, o korzyściach i o tym jak długo może ona trwać. Podpowiemy także, gdzie należy jej szukać i dlaczego warto z niej skorzystać.

Odcinek 10 – Jak działa w Polsce system sprawiedliwości? Dzisiaj rozmawiamy o mediacjach, czyli o dobrowolnej formie rozwiązywanie sporów. Opowiemy o pracy mediatora.

Odcinek 11 – Czym jest hejt, jak się objawia i jak sobie z nim radzić? Hejt jest obecny nie tylko w internecie, ale także w życiu realnym.

Odcinek 12 – Czym jest hejt, jak się objawia i jak sobie z nim radzić – o tym zjawisku opowiada prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski.

Odcinek 13 – O pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Gdzie można szukać pomocy?

Odcinek 14 – O pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem opowiada adwokat Jakub Kruczek z Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Poznaniu.

Odcinek 15 – O pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem opowiada adwokat Jakub Kruczek z Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Poznaniu.

Odcinek 16 – Kompleksowa pomoc prawna i psychologiczna dla osoby pokrzywdzonej przestępstwem.

Odcinek 17 – Fundusz Sprawiedliwości – Jakie są zmiany w Funduszu?

Odcinek 18 – Fundusz Sprawiedliwości wspiera Ochotniczą Straż Pożarną.

Odcinek 19 – Skąd pochodzą środki Funduszu Sprawiedliwości? Na co są one przeznaczane? Czy każdy pokrzywdzony może wystąpić po takie środki?

Odcinek 20 – Fundusz Sprawiedliwości wspiera Ochotniczą Straż Pożarną.

Odcinek 21 – Ochotnicza Straż Pożarna – misja strażaków.

Odcinek 22 – Szeroki system Ochotniczej Straży Pożarnej – jakie wypadki zdarzają się najczęściej?

Odcinek 23 – Nieznajomość prawa szkodzi – prawo wymaga pomocy specjalistycznej. Nieodpłatna porada prawna, nieodpłatna mediacja.

Odcinek 24 – Nieodpłatna porada prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – różnice.

Odcinek 25 – Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostki OSP są pierwsze przy wypadkach i ofiarach.

Odcinek 26 – Ochotnicza Straż Pożarna. Jak wygląda działalność OSP i jak wypada na tle innych państw w Europie.

Odcinek 27 – Przemoc w rodzinie – o dziecięcej perspektywie przemocy w rodzinie.

Odcinek 28 – Perspektywa dziecka jako ofiary przemocy w rodzinie.

Odcinek 29 – Fake News – czym jest i dlaczego jest stosowany?

Odcinek 30 – Fake News – fałszywe informacje w sieci i w mediach. Co grozi za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.

Odcinek 31 – Nielegalna adopcja – czym jest?

Odcinek 32 – Ile nielegalnych adopcji rocznie odnotowuje się w Polsce?

Odcinek 33 – Ochotnicza Straż Pożarna – Pierwsza pomoc niesiona przez ratowników.

Odcinek 34 – Ochotnicza Straż Pożarna – Czego potrzebują ratownicy – ochotnicy?