logo

10 rozmów z ciekawymi Polakami żyjącymi poza granicami Polski - ponad 100 minut nagrań na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Audycje ks. Mariusza Sokołowskiego, chrystusowaca, w środy o godz. 22.05, powtórki w soboty o godz. 17.05  i w niedziele o godz. 11.30.

Fot. Benedyktyni - Austria (opactwo w Melku).