logo

O dziennikarstwie, także tym katolickim, choć sama nie lubi podziału na dziennikarstwo katolickie i niekatolickie, o obiektywizmie w mediach, o Kościele i roli, jaką czasopisma religijne mają do odegrania. W "Między białym i czarnym" gościem o. Piotra Geislera OP i ks. Wojciecha Nowickiego będzie Katarzyna Kolska, dziennikarka, absolwentka filologii polskiej i teologii, zastępca redaktora naczelnego miesięcznika "W drodze".

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------
Rzeczywistość nie jest ani biała, ani czarna. Jest między białym i czarnym.
Podobnie jest z Kościołem. Dlatego chcemy o Kościele rozmawiać.
W każdy wtorek o 21.15. Powtórka w niedzielę o 7.00.
Między białym i czarnym.
Piotr Geisler OP i ks. Wojciech Nowicki.
Zapraszamy!