IX Wielkopolskie Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich.

Tegoroczne IX Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich odbędzie się 17. 10. 2017  o godz. 11 00 w Nowym Tomyślu. Organizatorami IX Forum są: Burmistrz Miasta Nowy Tomyśl, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana – Oddział Okręgowy w Poznaniu oraz miejscowa parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. Jego przewodnim hasłem będzie „Jan Paweł II – papież życia i rodziny”. Forum towarzyszy także hasło XVII Dnia Papieskiego –„Idźmy naprzód z nadzieją”.

Organizatorzy Forum chcą przypomnieć nauczanie Jana Pawła II  dotyczące godności człowieka, ochrony życia ludzkiego i rodziny, której należy stwarzać godne warunki do życia i rozwoju. Godność i wartość życia to jeden z centralnych tematów, do którego stale powracał Jan Paweł II w swoim nauczaniu, szczególnie podczas pielgrzymek do Ojczyzny. Papież wielokrotnie podkreślał, że każda osoba ludzka ma swoją niepowtarzalną wartość i godność, bez względu na wiek, pochodzenie i wykształcenie, narodowość, rasę czy stan posiadania.

Celem Forum będzie także pokazanie, na czym polega świętość ludzi świeckich na przykładzie życia i pracy dra Kazimierza Hołogi, wybitnego lekarza nowotomyskiego, pełnego poświeceń dla innych, którego praca zawodowa i życie rodzinne były drogą do świętości.     12 września 2016 rozpoczął się proces beatyfikacyjny dra Kazimierza Hołogi.

Wielkopolskie Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich jest kierowane do samorządów, które w różny sposób uhonorowały na przestrzeni lat na swoim terenie Papieża Polaka: honorowym obywatelstwem, pomnikiem, tablicą, imieniem szkoły, szpitala, ulicy, ronda czy innego jeszcze obiektu, lub też np. powołaniem fundacji.

Zasadniczym założeniem każdego Forum jest przypomnienie znaczenia roli Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla kultury polskiej, ukazania Jego patriotyzmu, wizji funkcjonowania społeczeństwa, państwa i Narodu, ale także pozytywnego wpływu Jego osobowości – poety, sportowca, filozofa i mistyka na różne pokolenia Polaków.

Forum służy też prezentacji dorobku i aktualnych działań lokalnych samorządów, oraz wymianie doświadczeń w zakresie podejmowanych u siebie różnych „inicjatyw papieskich”; tych zwłaszcza, które ewidentnie służą integracji środowiska lokalnego wokół postaci Jana Pawła II.