Forum Charyzmatyczne „Jezus uzdrawia i uwalnia” Śrem, 21 październik 2017 r.

Odnowa w Duchu Świętym, jako nowy ruch charyzmatyczny działa w Kościele od 50 lat. Z każdym kolejnym rokiem do wspólnot przyłącza się, coraz większa liczba osób.  Wpisuje się to bez wątpienia w podstawowe założenie soboru watykańskiego II - otwarcie Kościoła na apostolat świeckich. 
Duch Święty uobecnia się we wspólnocie poprzez uwielbienie. To on ożywia wiarę jej członków, prowadzi do zmiany myślenia oraz ciągłego nawracania. Uwielbienie to bezpośrednie, niezwykle osobiste spotkania z Bogiem. Sprawia ono, że człowiek przestaje koncentrować się na grzechu i na samym sobie, całą swoją atencję kierując na Jezusa i jego miłość. Otrzymane łaski Ducha Świętego ukazują w rzeczywisty sposób królestwo Boże na ziemi.
Niestety charyzmaty będące darem Ducha Świętego nie są prawidłowo rozumiane przez wszystkich. Często bywają lekceważone, a nawet - co nie zdarza się rzadko - nieumiejętnie wykorzystywany przez dane wspólnoty. Tylko prawidłowa formacja pozwala autentycznie spełniać misję przekazaną przez Ducha Świętego. Stąd potrzeba ciągłego rozeznawania, wsłuchiwania się w autorytety Kościoła, a także wzrostu intelektualnego, który powinien proporcjonalnie towarzyszyć rozwojowi ducha. Odpowiedzią na te potrzeby jest forum charyzmatyczne „Jezus uzdrawia i uwalnia”, które odbędzie się 21 października w Katolickim Centrum Edukacji i Kultury na ulicy Staszica 1 w Śremie. Organizatorem spotkania jest wspólnota Odnowy w Duchu Świętym KEFAS działająca przy parafii bł. Michała Kozala w Śremie. Forum będzie czasem wspólnej modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz uwielbienia.  Nie zabraknie również licznych konferencji wygłoszonych przez polskich kaznodziei. Pierwszym prelegentem będzie filipin ks. Marek Dudek, który podejmie niezwykle ważny temat, jakim jest obecność Maryi w każdej wspólnocie charyzmatycznej: „Maryja, Oblubienica Ducha Świętego”. W kolejnej konferencji egzorcysta z archidiecezji przemyskiej ks. Marian Rajcher pochyli się nad tematem: „Jak chronić Ducha Odnowy przed fałszywymi prorokami? Czym różni się modlitwa wstawiennicza o uwolnienie, od egzorcyzmu? Jezuita ksiądz Remigiusz Recław poruszy główny temat forum w wykładzie „Jezus uzdrawia i uwalnia”.  Natomiast sesję konferencyjną zakończy oblata ojciec Błażej Mielcarek, który przedłoży temat: „Uwielbienie i dziękczynnie”. Podczas forum Eucharystii przewodniczyć będzie biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej ks. Damian Bryl. Spotkanie zwieńczą świadectwa uczestników oraz modlitwa uwielbienia. 
Zgłoszenia na forum można dokonać poprzez stronę kefas.srem.info, lub osobiście w każdy wtorek podczas spotkania modlitewnego w salce Domu Parafialnego, parafii bł. M. Kozala w Śremie, ul. Malczewskiego 8
 

 

Forum Charyzmatyczne „Jezus uzdrawia i uwalnia” Śrem, 21 październik 2017 r.

Odnowa w Duchu Świętym, jako nowy ruch charyzmatyczny działa w Kościele od 50 lat. Z każdym kolejnym rokiem do wspólnot przyłącza się, coraz większa liczba osób.  Wpisuje się to bez wątpienia w podstawowe założenie soboru watykańskiego II - otwarcie Kościoła na apostolat świeckich. 

Duch Święty uobecnia się we wspólnocie poprzez uwielbienie. To on ożywia wiarę jej członków, prowadzi do zmiany myślenia oraz ciągłego nawracania. Uwielbienie to bezpośrednie, niezwykle osobiste spotkania z Bogiem. Sprawia ono, że człowiek przestaje koncentrować się na grzechu i na samym sobie, całą swoją atencję kierując na Jezusa i jego miłość. Otrzymane łaski Ducha Świętego ukazują w rzeczywisty sposób królestwo Boże na ziemi.

Niestety charyzmaty będące darem Ducha Świętego nie są prawidłowo rozumiane przez wszystkich. Często bywają lekceważone, a nawet - co nie zdarza się rzadko - nieumiejętnie wykorzystywany przez dane wspólnoty. Tylko prawidłowa formacja pozwala autentycznie spełniać misję przekazaną przez Ducha Świętego. Stąd potrzeba ciągłego rozeznawania, wsłuchiwania się w autorytety Kościoła, a także wzrostu intelektualnego, który powinien proporcjonalnie towarzyszyć rozwojowi ducha. Odpowiedzią na te potrzeby jest forum charyzmatyczne „Jezus uzdrawia i uwalnia”, które odbędzie się 21 października w Katolickim Centrum Edukacji i Kultury na ulicy Staszica 1 w Śremie. Organizatorem spotkania jest wspólnota Odnowy w Duchu Świętym KEFAS działająca przy parafii bł. Michała Kozala w Śremie. Forum będzie czasem wspólnej modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz uwielbienia.  Nie zabraknie również licznych konferencji wygłoszonych przez polskich kaznodziei. Pierwszym prelegentem będzie filipin ks. Marek Dudek, który podejmie niezwykle ważny temat, jakim jest obecność Maryi w każdej wspólnocie charyzmatycznej: „Maryja, Oblubienica Ducha Świętego”. W kolejnej konferencji egzorcysta z archidiecezji przemyskiej ks. Marian Rajcher pochyli się nad tematem: „Jak chronić Ducha Odnowy przed fałszywymi prorokami? Czym różni się modlitwa wstawiennicza o uwolnienie, od egzorcyzmu? Jezuita ksiądz Remigiusz Recław poruszy główny temat forum w wykładzie „Jezus uzdrawia i uwalnia”.  Natomiast sesję konferencyjną zakończy oblata ojciec Błażej Mielcarek, który przedłoży temat: „Uwielbienie i dziękczynnie”. Podczas forum Eucharystii przewodniczyć będzie biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej ks. Damian Bryl. Spotkanie zwieńczą świadectwa uczestników oraz modlitwa uwielbienia. 

Zgłoszenia na forum można dokonać poprzez stronę kefas.srem.info, lub osobiście w każdy wtorek podczas spotkania modlitewnego w salce Domu Parafialnego, parafii bł. M. Kozala w Śremie, ul. Malczewskiego 8