Stowarzyszenie Musica Patria i zespół wokalno-instrumentalny Musica Maxima zapraszają na Mszę Świętą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, która odbędzie się w niedzielę 22 października, o godzinie 14:00 w kościele oo. Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła. Oprawę muzyczną liturgii zapewni Schola Gregoriańska przy Kościele OO. Franciszkanów oraz zespół wokalno-instrumentalny Musica Maxima, który wykona Missę Ex oraz Symfonię in D autorstwa Franciszka Ścigalskiego, XIX-wiecznego poznańskiego kompozytora. Mszę Świętą celebrował będzie ksiądz prałat Jan Stanisławski, a poświęcone muzyce słowo wstępne wygłosi prezes Stowarzyszenia Musica Patria, profesor UAM Alina Mądry. Kierownictwo artystyczne nad wydarzeniem, będącym częścią cyklu Muzyka na nowo odkryta, objęła natomiast znakomita klawikordzistka i organistka Maria Erdman.