Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego

w Szreniawie we współpracy z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i

Rolnictwa serdecznie zaprasza na imprezę plenerową:

„Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce”,

która odbędzie się w dniu 25 czerwca br. na terenie

Muzeum w godzinach od 11.00 do 18.00

 

"Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce" to impreza edukacyjno-rekreacyjna o charakterze plenerowym odbywająca się cyklicznie na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Obecna edycja ma szczególny charakter, ponieważ jest z założenia podsumowaniem dotychczasowego, trwającego 12 lat popularyzatorskiego cyklu imprez i wystaw poświęconych historii i kulturze mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Imprezie towarzyszy tematyczna wystawa. Planowane wydarzenie poświęcone będzie przede wszystkim mniejszościom, które były dotychczas prezentowane w Muzeum, a więc w kolejności: Romom, Żydom, Łemkom, Litwinom, Tatarom, Białorusinom, Ukraińcom, Czechom, Niemcom, Rosjanom, Słowakom i Ormianom.

Celem imprezy jest zaprezentowanie zarówno odrębności kulturowych, jak i podobieństw oraz ukazanie wspólnego bogactwa kulturowego powstałego w tradycji wielu pokoleń. Z zamierzenia impreza poświęcona mniejszościom ma być również jedynym w swoim rodzaju festiwalem ich unikalnej twórczości artystycznej i ludowej.

 

Zwiedzający Muzeum będą mieli sposobność zapoznania się z takimi prezentacjami jak m.in.:

- specyfika mniejszości etnicznych mająca wpływ na kulturę polskiej wsi

-zabytki kultury materialnej związane z życiem członków grup mniejszościowych

-tradycyjne potrawy

- wytwory sztuki ludowej i rękodzieła

- dawne życie mniejszości ujęte na fotografiach

- aranżacje wybranych wnętrz mieszkalnych i użytkowych

 

Wszystkiemu temu towarzyszyć będzie niecodzienna oprawa artystyczna i interaktywne zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz kiermasz wyrobów rzemieślniczych twórców reprezentujących poszczególne mniejszości, a także sprzedaż książek i publikacji o tematyce mniejszościowej.