24 czerwca w godzinach od 12:00 -15:00 odbędzie się druga konferencja LifeQuest pt: "Dary - każdy ma jakiś telent", który poprowadzi Mirosław Maciejewski - mówca inspiracyjny, adwokat, pisarz, poeta i inwestor na rynku walutowym. Jego największą fascynacją jest człowiek ze wszystkimi swoimi wadami i zaletami, a życie to niesamowity dar który otrzymujemy aby się nim dzielić.  Bilety na konferencje można nabyć na www.lifequest.pl 

 
niezależnie od ich wykształcenia i zamożności. Głównym
zamysłem organizatorów jest podniesienie poziomu
wiedzy na temat kultury oraz umożliwienie zdobycia
praktycznych umiejętności z zakresu różnych dziedzin
sztuki, poprzez aktywizację mieszkańców Sierakowa i
okolic, zachęcanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału
w przygotowywanych zajęciach, a w przyszłości również
koncertach i spektaklach.
Opalińskich.W dniach 28-30 kwietnia 2017 roku w Sierakowie
odbędzie się XIX edycja Sierakowskiej Wiosny
Klasyków „I love Sieraków”. Wspólnie z uczestnikami –
dziećmi, młodzieżą i dorosłymi – przyjrzymy się bliżej
miłości, czyli uczuciu, które towarzyszy nam od
dziecięcych lat, a później często definiuje całe nasze
dorosłe życie. Najmłodsi będą mogli wziąć udział
konkursach oraz praktycznych warsztatach: plastycznych,
rytmicznych i muzycznych. Na sobotę zaplanowany
został rodzinny festyn gier podwórkowych „Z miłości do
dzieciństwa” w Chojnie, a na niedzielny wieczór wystawa
rzeźb i wspomnienie o Danucie „Sadze” Tomaszewskiej.
Wydarzeniem głównym Sierakowskiej Wiosny Klasyków
tradycyjnie już stanie się koncert galowy i spektakl
taneczny w wyjątkowych wnętrzach Muzeum Zamku
Opalińskich.