W dniach 15 i 16 września b.r. odbędzie się kolejny Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny, którego głównym organizatorem jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu przy współpracy Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Do udziału w Przeglądzie zaproszone zostały najlepsze zespoły taneczne, śpiewacze, kapele oraz soliści instrumentaliścii śpiewacy ludowi z całej Wielkopolski – łącznie ponad 600 wykonawców. Celem Przeglądu jest, w myśl Regulaminu, „przedstawienie dorobku i ukierunkowanie pracy w zakresie pielęgnowania tradycyjnej kultury ludowej i narodowej związanej z folklorem muzycznym, tanecznym, a także zwyczajami i obrzędami w różnych środowiskach regionalnych i zespołach artystycznych”  naszego Regionu.

Przegląd jest częścią projektu Folklor a scena – kultywowanie tradycji regionalnych Wielkopolski dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Występy zespołów będzie można obejrzeć na terenie skansenu Muzeum Rolnictwa. Początek prezentacji: w sobotę o godzinie 11.00 i w niedzielę o godzinie 10.00.