05:30 - 6:30 Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje
05:30 Kiedy ranne wstają zorze
05:32 Nauczanie papieskie
05:40 Kalendarium wielkopolskie
05:55 Patron dnia
06:00 Wiadomości Radia Emaus
06:10 Ewangeliarz
06:20 Coś dla ducha
06:30 - 10:00 Na dobry dzień
06:30 Pod naszym patronatem
06:50 Kalendarium
06:55 Powitanie
07:00 Wiadomości Radia Emaus
07:10 Przegląd prasy
07:20 Traffic - informacje dla kierowców
07:30 Serwis lokalny
07:40 Przegląd prasy lokalnej
07:50 Traffic - informacje dla kierowców
08:00 Wiadomości Radia Emaus
08:08 Przegląd prasy
08:20 Traffic - informacje dla kierowców
08:25 W drodze do Emaus
08:30 Radiowe ogłoszenia parafialne
08:40 Gość w Radiu Emaus
09:00 Wiadomości Radia Emaus
09:15 Wielkopolskie kalendarium
09:30 Serwis lokalny
09:50 Ewangeliarz
10:00 Wiadomości Radia Emaus
10:30 Serwis kulturalny
10:35 Muzyczna podróż w czasie
11:00 Wiadomości Radia Emaus
11:20 Lektura
11:30 Z życia Kościoła
11:40 Audycje autorskie
11:50 Nauczanie papieskie
12:00 - 16:00 Popołudnie z Radiem Emaus
12:00 Wiadomości Radia Emaus
12:13 Przeczytane w środku dnia
12:30 Pod naszym patronatem
12:40 Południowe rozmowy Radia Emaus
13:00 Wiadomości Radia Emaus
13:15 Czy wiedzą Państwo, że...
13:30 Radiowe ogłoszenia parafialne
13:40 Poradnik
14:00 Wiadomości Radia Emaus
14:10 Książka na lato
14:30 Serwis lokalny
14:40 Lato z ikoną/Poznań na weekend
14:50 Kropla wieczności
14:55 O miłosierdziu Bożym
15:00 Wiadomości Radia Emaus
15:10 Salon kulturalny
15:30 Serwis kulturalny
16:00 - 17:30 Magazyn informacyjny Tu i Teraz
16:00 Wiadomości Radia Emaus
16:05 Traffic - informacje dla kierowców
16:30 Radiowe ogłoszenia parafialne
16:35 Traffic - informacje dla kierowców
17:00 Wiadomości Radia Emaus
17:05 Traffic - informacje dla kierowców
17:30 Serwis lokalny
17:40 Aktualności Radia Watykańskiego
18:00 Wiadomości Radia Emaus
18:10 Czas na magazyn
18:50 Kalendarium wielkopolskie
19:00 - 23:00 Dobry wieczór w Radiu Emaus
19:00 Wiadomości Radia Emaus
19:04 Muzyka chrześcijan
19:20 Lektura
19:30 W dobrym radiu dobra bajka
20:00 Wiadomości Radia Emaus
20:05 Muzyczny wieczór -cz.1
20:55 Z życia Kościoła
21:00 Apel Jasnogórski
21:04 W drodze do Emaus
21:10 Nauczanie papieskie
21:15 Dobre słowa - cz.1
22:00 Serwis lokalny
22:05 Dobre słowa - cz.2
22:30 Muzyczny wieczór -cz.2
23:00 - 00:10 Radio Emaus mówi dobranoc
23:00 Magazyn Radia Watykańskiego
23:25 Ewangeliarz
23:30 Kompleta
23:40 Rozważania
23:50 Kropla wieczności
00:05 Coś dla ducha
00:10 Powtórka magazynu Tu i teraz
00:50 Nocne powtórki
ok. 02:00 - 05:30 Noc z muzyką klasyczną w Radiu Emaus
05:30 - 06:30 Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje
05:30 Kiedy ranne wstają zorze
05:32 Nauczanie papieskie
05:55 Patron dnia
06:00 Wiadomości Radia Emaus
06:10 Ewangeliarz
06:20 Coś dla ducha
06:30 - 11:00 Dobre Radio na dzień dobry
06:30 Informacje z Jasnej Góry
06:40 Notki - felieton
07:00 Wiadomości Radia Emaus
07:10 Kalendarium
07:30 Relacje reporterów
08:00 Wiadomości Radia Emaus
08:25 W drodze do Emaus
08:30 Relacje reporterów
09:00 Wiadomości Radia Emaus
09:15 Kalendarium wielkopolskie
09:30 Radiowe ogłoszenia parafialne
09:50 Ewangeliarz
10:00 Wiadomości Radia Emaus
10:10 Serwis kulturalny
10:15 Audycja kulinarna
11:00 - 15:00 Południe w Radiu Emaus
11:00 Wiadomości Radia Emaus
11:10 Nasze forum
11:55 Nauczanie papieskie
12:00 Wiadomości Radia Emaus
12:15 Dookoła świata
13:00 Wiadomości Radia Emaus
13:15 Highway music
14:00 Wiadomości Radia Emaus
14:05 Muzyka w krajobrazie
14:55 O miłosierdziu Bożym
15:00 - 18:00 Popołudnie z Radiem Emaus
15:00 Wiadomości Radia Emaus
15:05 Salon kulturalny
15:20 X Muza
15:50 Kalendarium
16:00 Wiadomości Radia Emaus
16:05 Krąg Biblijny
17:00 Wiadomości Radia Emaus
17:05 Misyjny Atlas Świata
17:30 Serwis lokalny
17:40 Aktualności Radia Watyńskiego
18:00 - 23:00 Sobotni Wieczór z Radiem Emaus
18:00 Wiadomości Radia Emaus
18:05 Muzyczne dary - lista przebojów
19:00 Wiadomości Radia Emaus
19:15 Kalendarium wielkopolskie
19:30 W dobrym radiu dobra bajka
20:00 Wiadomości Radia Emaus
20:05 Muzykorzenie
20:55 Serwis Z życia Kościoła
21:00 Apel Jasnogórski
21:04 W drodze do Emaus
21:10 Nauczanie papieskie
21:15 Z muzami pod rękę
22:00 Księga
22:45 Słowo życia
23:00 - 00:10 Radio Emaus mówi dobranoc
23:00 Magazyn Radia Watykańskiego
23:25 Ewangeliarz
23:30 Dominikański komentarz
23:55 Koronka do Miłosierdzia Bożego
00:00 Wszystkie nasze dzienne sprawy
00:05 Coś dla ducha
ok. 00:10 Nocne powtórki
ok. 01:00 - 05:30 Noc z Muzyką klasyczną w Radiu Emaus
05:30 - 06:30 Kto rano wstaje temu Pan Bóg daje
05:30 Kiedy ranne wstają zorze
05:32 Nauczanie papieskie
05:55 Patron dnia
06:00 Dominikański komentarz
06:20 Coś dla ducha
06:30 - 10:00 Dobre radio na dzień dobry
06:40 Niepokalana wniebowzięta
06:50 Kalendarium
07:00 Wiadomości Radia Emaus
07:10 Ecclesia - wspólnota wspólnot
08:00 Wiadomości Radia Emaus
08:10 Reportaże Fundacji Głos Ewangelii
08:30 Radiowe ogłoszenia parafialne
08:35 Z Poznania do Taize
09:00 Wiadomości Radia Emaus
09:05 Kalendarium wielkopolskie
09:10 Księga
10:00 - 15:00 Dobry dzień z Dobrym Radiem
10:00 Transmisja Eucharystii z katedry poznańskiej
11:00 Wiadomości Radia Emaus
11:15 Radiowe ogłoszenia parafialne
11:20 Coś dla ducha
11:30 Misyjny Atlas Świat
11:55 Nauczanie papieskie
12:00 Wiadomości Radia Emaus
12:05 Anioł Pański
12:10 Dominikański komentarz
12:30 Poezja na lato
12:40 Słowo Życia
13:00 Wiadomości Radia Emaus
13:05 Kierunek Ethnoport
14:00 Wiadomości Radia Emaus
14:10 O liturgii krok po kroku
14:45 Poezja na lato
14:55 O miłosierdziu Bożym
15:00 - 18:00 Niedzielne popołudnie z Radiem Emaus
15:00 Wiadomości Radia Emaus
15:05 Z muzami pod rękę
15:50 Kalendarium
16:00 Wiadomości Radia Emaus
16:10 Spotkania nad Tybrem
16:40 Poezja na lato
17:00 Wiadomości Radia Emaus
17:15 Słowo Arcybiskupa Poznańskiego
17:40 Aktualności Radia Watykańskiego
18:00 - 22:00 Dobry wieczór w Radiu Emaus
18:00 Wiadomości Radia Emaus
18:05 Muzyczne dary - suplement
19:10 Kalendarium wielkopolskie
19:30 Niedziela z Aniołem
20:10 Lista pokornych
20:55 Serwis Z życia Kościoła
21:00 Apel Jasnogórski
21:10 Nauczanie papieskie
21:15 Krąg biblijny
22:00 - 00:10 Radio Emaus mówi Dobranoc
22:20 Słowo Arcybiskupa Poznańskiego
22:40 Wszyscy jesteśmy wychowawcami
23:00 Magazyn Radia Watykańskiego
23:25 Ewangeliarz
23:30 Kompleta
23:55 Koronka
00:00 Wszystkie nasze dzienne sprawy
00:05 Coś dla ducha
00:10 Nocne powtórki wybranych audycji
ok. 01:30 - 5:30 Noc z muzyką klasyczną w Radiu Emaus