Kierunek Ethno Port to muzyczna żegluga po najodleglejszych zakątkach świata. Audycja nierozerwalnie związana z poznańskim festiwalem, który odbywa się w połowie czerwca, ale nie ogranicza się do muzyki artystów przyjeżdżających do Poznania.
Najmocniejszą stroną muzyki, którą wspólnie odkrywamy jest szczerość i autentyzm przekazu. Na audycję zaprasza Andrzej Grupa w każdą środę po godz. 20.05, powtórka w niedzielę o godz. 13.05