Jak świat światem, dorośli narzekają na młodzież: że niefrasobliwa, nieodpowiedzialna, a nade wszystko – że źle wychowana... Przepraszam za moje naiwne pytanie: a kto tę naszą młodzież wychowuje? Czyżby jakieś „niezidentyfikowane obiekty latające”? Otóż nie! To każdy z nas jest wychowawcą dla każdego, na kogo ma jakikolwiek wpływ: bezpośredni lub pośredni. Moja postawa, moje poglądy, moje świadectwo życia – to przecież także wychowywanie drugiego człowieka spotkanego na mej drodze, zwłaszcza tego młodego. Wszyscy jesteśmy wychowawcami i od każdego z nas zależy, jaki świat zbudują kolejne, przez nas wychowane pokolenia.

Przemyśleniami na ten temat chciałabym się dzielić z Państwem w każdy czwartek o 14:40, powtórki w niedzielę o 22:40.

Zapraszam najserdeczniej – Anna Lipczyńska
 
Posłuchaj przykładowej audycji z 27 października 2016