Regulamin VI edycji konkursu na inicjatywę parafialną "Po prostu dobry pomysł"

im. ks. Bogusza Lewandowskiego 2016/2017

I. Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu są inicjatywy parafialne obejmujące jednorazowe i długotrwałe działania dotyczące konkretnej parafii, organizowane przez parafian oraz grupy i organizacje działające przy parafiach Archidiecezji Poznańskiej.

 

II. Zgłoszenia

1. Zgłosić inicjatywę do konkursu może parafia, organizatorzy oraz uczestnicy.

2. W zgłoszeniu należy daną inicjatywę opisać i wskazać osoby odpowiedzialne.

3. Jednorazową inicjatywę (festyn, piknik, wykład itp.) należy zgłosić przed datą imprezy. Nie można zgłosić inicjatyw, które już się odbyły. Można zgłaszać inicjatywy cykliczne.

4. Inicjatywy mogą być również wybrane przez redakcję Radia Emaus spośród informacji nadsyłanych przez parafie o organizowanych przedsięwzięciach.

5. O prezentacji zgłoszonych inicjatyw decyduje Organizator konkursu.

6. Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem e-mail: dobrypomysl@radioemaus.pl do 31 sierpnia 2017 r.

 

III. Prezentacja inicjatyw

Zgłaszane inicjatywy będą prezentowane na antenie Radia Emaus od listopada 2016 roku do września 2017 roku. Przypomnienie wszystkich zgłoszonych inicjatyw na antenie radia oraz głosowanie na najciekawszą inicjatywę w październiku 2017 roku.

 

IV. Głosowanie

1. Najlepszą inicjatywę wybierają słuchacze Radia Emaus.

2. Termin i warunki głosowania zostaną podane we wrześniu 2017 r.

 

V. Ogłoszenie wyników

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w październiku 2017 r.

 

VI. Nagrody

1. Nagrodzone zostaną trzy inicjatywy, które uzyskały największą liczbę ważnie oddanych głosów.

2. Wśród głosujących zostaną rozlosowane upominki radiowe.