W Radiu Emaus istnieje możliwość odbycia praktyk, a także realizowania współpracy wolontariackiej. Serdecznie zapraszamy.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Katarzyną Zagórską, zastępcą redaktora naczelnego: kzagorska@radioemaus.pl praz program@radioemaus.pl.

 
Praktyki studenckie
Studenci/osoby zainteresowane zgłaszający się do redakcji powinny przesłać swoje zgłoszenie i cv ze wskazaniem terminu. Przy zgłoszeniu praktyk zawodowych wymagane jest skierowanie bądź odpowiedni dokument z uczelni. Należy ustalić wymaganą przez uczelnię formalną ilość godzin praktyk oraz formę ich realizacji. Zależy to od uczelni, wydziału i kierunku studiów, np. 2 tygodnie, 20 godzin itp. W przypadku praktyk wakacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenia. Studenci otrzymują z uczelni dziennik praktyk, który uzupełniają na bieżąco po wykonaniu zadań w redakcji. Redakcja wyznacza opiekuna praktyk, z którym, w zależności od wymagań uczelni, ustala się proporcjonalnie zadania, np. student dziennikarstwa więcej godzin spędza na pracy w newsroomie, student kulturoznawstwa przygotowuje materiały do serwisów kulturalnych. Opiekun po zakończeniu praktyk ocenia merytorycznie praktyki i podpisuje zawartość dziennika, następnie sekretarz redakcji uzupełnia pozostałe dokumenty. Każdy praktykant, stażysta, wolontariusz zapoznaje się z pracą redakcyjną w sekretariacie, w studiu produkcyjnym oraz emisyjnym (realizacja programu). Po przygotowaniu do samodzielnego wykonywania zadań redakcyjnych, praktykant uczy się montażu, pod opieką opiekuna nagrywa swoje wypowiedzi (np. ćwiczenia wymowy, przegląd prasy itp.), nagrywa i montuje materiały wskazane przez opiekuna, a także przygotowuje je do emisji. Materiał przygotowany przez praktykanta/stażystę nie musi zostać wyemitowany.