Współpraca Radia Emaus ze szkołami realizowana jest dwojako. Do przykładowych form współpracy należą wycieczki, spotkania i warsztaty. Wśród najnowszych propozycji znajdują się zajęcia edukacyjne. W minionych latach  przygotowywaliśmy warsztaty dla uczniów klas dziennikarskich kilku poznańskich liceów ogólnokształcących, m.in. dla uczniów Zespołu Szkół Pijarskich w Poznaniu oraz Liceum im. Matki Jadwigi Borzęckiej w Poznaniu.