Uchwałę Senatu Rp rok 2017 będzie Rokiem generała Józefa Hallera, jednego z najwybitniejszych dowódców w historii Polski. W ramach generała Józefa Hallera odbędzie się cały szereg inicjatyw. Jedną z płaszczyzn działań będzie popularyzacja postaci nieco zapomnianego Błękitnego Generała w internecie. Powstała specjalna strona internetowa z okazji Roku generała Józefa Hallera oraz profil na Facebooku https://www.facebook.com/generalhaller/ oraz www.general-haller.pl