Fatalny wynik kontroli escape room’ów

31.01.2020

Wojewoda wielkopolski podsumował działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w escape roomach, zwanych też pokojami zagadek.

W samym Poznaniu skontrolowano 39 takich obiektów. Po kontrolach w 27 lokalach właściciele zaprzestali działalności, w 2 wstrzymano użytkowanie, a w 4 obiektach stwierdzono, że działalność prowadzona jest legalnie.

W wielu lokalach stwierdzono nieprawidłowości – nie było np. dróg ewakuacyjnych czy odpowiedniej wentylacji. Na rynku po zeszłorocznych kontrolach została około jedna trzecia escape roomów.

Mówi Elżbieta Wełnitz-Kędra, wielkopolski wojewódzki inspektor inspekcji handlowej.


Inspekcja handlowa sprawdziła też wielkopolskie sale zabaw. Przeprowadzono kontrole w 11 tego typu obiektach. W większości z nich stwierdzono nieprawidłowości, m.in. zerwane siatki zabezpieczające oraz łatwy dostęp do instalacji elektrycznych.

BARTOSZ KIRCHNER 

FOT: Unsplash

escape room kontrola poznań