O 12 milionów złotych zmniejszył się deficyt budżetowy Gostynia

Mateusz Cholewa 27.04.2021

O 12 milionów złotych zmniejszył się deficyt budżetowy Gostynia. Kwota ta została rozdysponowana z tak zwanych wolnych środków. Dzięki decyzji radnych gmina nie będzie musiała zaciągać w tym roku żadnego kredytu. Zmniejszenie zadłużenia ma pozwolić miastu na przygotowanie się na nadchodzące trudne lata. Mówi burmistrz Gostynia Jerzy Kulak:

Radni zdecydowali również o przeznaczeniu ponad 2 mln zł na dodatkowe zadania inwestycyjne, które zostaną wykonane jeszcze w tym roku. Będą to m.in. remonty i zakupy dla gminnych szkół i przedszkoli. Zrewitalizowany zostanie także park miejski przy ul. Strzeleckiej. Zwiększono też pulę środków przeznaczonych na dofinansowanie wymiany pieców na ekologiczne źródła ciepła.

Zdjęcie: Wikipedia

budżet deficyt Gostyń