Zmieniły się zasady obsługi mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

Bartosz Kirchner 21.04.2020

Ponownie uruchomiona zostanie internetowa rejestracja wizyt w Wydziale Komunikacji i Transportu przy ulicy Jackowskiego w Poznaniu. Ponadto pracę rozpoczęły wszystkie filie wydziału Komunikacji i Transportu.

Ta decyzja jest odpowiedzią na liczne prośby mieszkańców dotyczące funkcjonowania   w   okresie   pandemii   urzędu,   a   w   szczególności   wydziału   komunikacji. Starosta Jan Grabkowski przypomina o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas wizyty w starostwie.

Rezerwacja internetowa dotyczy wyłącznie wizyt w wydziale przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu. Możliwe wizyty dotyczą wyłącznie  spraw związanych z rejestracją pojazdów i uzyskaniem uprawnień do kierowania pojazdami. W poniedziałek częściowo bezpośrednią obsługę mieszkańców wznowił też wydział komunikacji starostwa powiatowego w Lesznie. Załatwiane będą wyłącznie pilne sprawy i to tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

epidemia jak pracują koronawirus praca Starostwo Powiatowe w Poznaniu zmiany