Żyjemy w państwie prawa

Na antenie: AUDYCJA ARCHIWALNA

Na antenie Radia Emaus ruszył cykl audycji „Żyjemy w państwie prawa”, który powstaje przy współpracy z Fundacją Sprawiedliwości. Rozmawiamy w nich z ekspertami na temat tego, jak i gdzie szukać pomocy, kiedy stajemy się ofiarami przestępstwa, jak postępować, gdy jesteśmy świadkami przestępstwa, gdzie szukać pomocy prawnej, mediacji, gdzie szukać wsparcia psychologicznego.

Odcinek 1 – Przeciwdziałanie przemocy domowej. Istotne przy wprowadzaniu nowych regulacji prawnych dotyczących przemocy domowej jest odpowiednie przygotowanie przedstawicieli prawa, którzy będą mieli bezpośredni kontakt z osobami pokrzywdzonymi oraz osób prowadzących postępowanie prawne. O szkoleniach, które poprawią i usprawnią sposoby pomocy pokrzywdzonym mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

18 lutego 2020

Odcinek 2 – Przeciwdziałanie przemocy domowej. O nowelizacjach prawnych przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w kwestii przemocy domowej mówi sprawiedliwości Marcin Romanowski.

18 lutego 2020

Odcinek 3 – Przemoc domowa a przemoc w rodzinie. Przemoc domowa to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbywanie, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, takie jak godność, wolność i nietykalność cielesną. 

19 lutego 2020

Odcinek 4 – Szybkie i sprawne odizolowanie sprawcy przemocy od ofiary, zakaz zbliżania sprawcy do ofiary. Nowe regulacje prawne wprowadzane przez Ministerstwo Sprawiedliwości odnoszące się do przypadków przemocy domowej niewątpliwie przyspieszą przebieg postępowania takich spraw, co jednocześnie wpłynie na wzrost bezpieczeństwa osób pokrzywdzonych i pozwoli szybciej karać przestępców. Ten temat porusza w rozmowie z Aleksandrą Mieczyńską wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

19 lutego 2020

Odcinek 5 – Odpowiednie przygotowanie przedstawicieli prawa do nowych przepisów. O specjalnych szkoleniach m. in. dla służb mundurowych z zakresu prawa, czy szkolenia psychologiczne z zakresu postępowania z osobami pokrzywdzonymi przemocą czy postępowania z osobami krzywdzącymi. 

20 lutego 2020

Odcinek 6 – Ingerencja Komisji Europejskiej. Polska dołączając do grona państw Unii Europejskiej wyraziła zgodę na przejęcie niektórych kompetencji państwa przez organy Unijne. Jednak te kompetencje nie obejmują m.in. kwestii ustroju wymiaru sprawiedliwości. O kwestiach spornych mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

20 lutego 2020

Odcinek 7 – Dlaczego wprowadzane są zmiany w wymiarze sprawiedliwości? Tłumaczy wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

21 lutego 2020

Odcinek 8 – Reforma systemu prawnego w Polsce to priorytet Ministerstwa Sprawiedliwości. Czy jest potrzebna reforma sądownictwa?

21 lutego 2020

Odcinek 9 – Jak działa w Polsce system sprawiedliwości? Dzisiaj rozmawiamy o mediacjach, o korzyściach i o tym jak długo może ona trwać. Podpowiemy także, gdzie należy jej szukać i dlaczego warto z niej skorzystać.

25 lutego 2020

Odcinek 10 – Jak działa w Polsce system sprawiedliwości? Dzisiaj rozmawiamy o mediacjach, czyli o dobrowolnej formie rozwiązywanie sporów. Opowiemy o pracy mediatora.

25 lutego 2020

Odcinek 11 – Czym jest hejt, jak się objawia i jak sobie z nim radzić? Hejt jest obecny nie tylko w internecie, ale także w życiu realnym.

26 lutego 2020

Odcinek 12 – Czym jest hejt, jak się objawia i jak sobie z nim radzić – o tym zjawisku opowiada prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski.

26 lutego 2020

Odcinek 13 – O pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Gdzie można szukać pomocy?

27 lutego 2020

Odcinek 14 – O pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem opowiada adwokat Jakub Kruczek z Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Poznaniu.

27 lutego 2020

Odcinek 15 – O pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem opowiada adwokat Jakub Kruczek z Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Poznaniu.

28 lutego 2020

Odcinek 16 – Działalność OSP – jednostki OSP są pierwsze przy wypadkach

28 lutego 2020

Odcinek 17 – Fundusz Sprawiedliwości wspiera OSP

3 marca 2020

Odcinek 18 – Skąd pochodzą środki Funduszu Sprawiedliwości? Na co są one przeznaczane?

3 marca 2020

Odcinek 19 – OSP – misja strażaków

5 marca 2020

Odcinek 20 – Szeroki system Ochotniczej Straży Pożarnej – jakie wypadki zdarzają się najczęściej?

5 marca 2020

Odcinek 21 – Nieznajomość prawa szkodzi – prawo wymaga pomocy specjalistycznej. Nieodpłatna porada prawna, nieodpłatna mediacja.

10 marca 2020

Odcinek 22 – Nieodpłatna porada prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – różnice.

10 marca 2020

Odcinek 23 – Fundusz Sprawiedliwości – jakie są zmiany?

12 marca 2020

Odcinek 24 – Ochotnicza Straż Pożarna. Jak wygląda działalność OSP i jak wypada na tle innych państw w Europie.

12 marca 2020

Odcinek 25 – Przemoc w rodzinie – o dziecięcej perspektywie przemocy w rodzinie.

17 marca 2020

Odcinek 26 – Perspektywa dziecka jako ofiary przemocy w rodzinie.

17 marca 2020

Odcinek 27 – Fake News – czym jest i dlaczego jest stosowany?

19 marca 2020

Odcinek 28 – Fake News – fałszywe informacje w sieci i w mediach. Co grozi za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.

19 marca 2020

Odcinek 29 – Nielegalna adopcja – czym jest?

24 marca 2020

Odcinek 30 – Ile nielegalnych adopcji rocznie odnotowuje się w Polsce?

24 marca 2020

Odcinek 31 – Ochotnicza Straż Pożarna – Pierwsza pomoc niesiona przez ratowników.

26 marca 2020

Odcinek 32 – Ochotnicza Straż Pożarna – Czego potrzebują ratownicy – ochotnicy?

26 marca 2020

Odcinek 33 – Tarcza antykryzysowa – jakie ma rozwiązania?

7 kwietnia 2020

Odcinek 34 – Epidemia koronawirusa – specustawa. Tarcza antykryzysowa.

7 kwietnia 2020

Odcinek 35 – Zmiana systemu pracy – praca zdalna w Ministerstwie Sprawiedliwości.

9 kwietnia 2020

Odcinek 36 – Wprowadzenie nowych rozwiązań w związku z epidemią koronawirusa – w wymiarze sprawiedliwości. Jakie są to zmiany? Zaostrzenie przepisów kodeksu karnego.

9 kwietnia 2020

Odcinek 37 – W sieci pojawia się wiele Fake Newsów – Rząd walczy z fałszywymi informacjami.

14 kwietnia 2020

Odcinek 38 – Trudna sytuacja związana z epidemią koronawirusa – czy wprowadzenie stanu nadzwyczajnego jest konieczne?

14 kwietnia 2020

Odcinek 1. Ustawa antyprzemocowa. Ekspert: wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

17.08.2020

Odcinek 2. Nowe przepisy dot. przypadków przemocy domowej zawartych w ustawie antyprzemocowej. Ekspert: wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

17.08.2020

Odcinek 3. Wolność mediów i wolność wypowiedzi w świetle wydarzeń w Polsce (protesty ruchów LGBT). Ekspert wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

18.08.2020

Odcinek 4. Wolność słowa i wypowiedzi w Polsce. Ekspert: wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

18.08.2020

Odcinek 5. Naruszanie wolności słowa i sumienia oraz przeciwdziałania Ministerstwa Sprawiedliwości w tych kwestiach. Ekspert: wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

19.08.2020

Odcinek 6. Zagrożenia wynikające z wprowadzania ideologii w przestrzeń życia społecznego (przeniesienie debaty światopoglądowej np. na uczelnie). Ekspert: wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

19.08.2020

Odcinek 7. Profesjonalizacja zawodu mediatora m.in. poprzez wprowadzenie Krajowego Rejestru Mediatorów. Eksperci: mediatorzy sądowi Agnieszka Hibner i Jakub Kulik.

20.08.2020

Odcinek 8. Zalety mediacji sądowych, jako skutecznego narzędzia rozwiązywania sporów. Eksperci: mediatorzy sądowi Agnieszka Hibner i Jakub Kulik.

20.08.2020

Odcinek 9. Formy pomocy prawnej dla osób pokrzywdzonych m.in. przemocą domową. Ekspert: wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

24.08.2020

Odcinek 10. Reforma systemu sprawiedliwości jako szereg zmian prawnych i instytucjonalnych (ochrona dzieci, system więziennictwa). Ekspert: wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

24.08.2020

Odcinek 11. Działanie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie pandemii Covid-19. Ekspert: wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

25.08.2020

Odcinek 12. System nieodpłatnej pomocy prawnej – informacje na temat tego rozwiązania i jego skuteczności. Ekspert: wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

25.08.2020

Odcinek 13. System sprawiedliwości w Polsce – jego komplementarność, co już zostało zrobione, a co jest do zrobienia. Ekspert: wicemninister sprawiedliwości Michał Wójcik.

26.08.2020

Odcinek 14. Mediacje sądowe jako proponowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości sposób rozwiązywania konfliktów, Krajowy Rejestr Mediatorów. Ekspert: Ekspert wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

26.08.2020

Odcinek 15. Reforma systemu sprawiedliwości, Ustawa antyprzemocowa, Ustawa o Służbie Więziennej Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

27.08.2020

Odcinek 16. Bezpłatna pomoc prawna to jeden z priorytetów Ministerstwa Sprawiedliwości (przykłady dla kogo pomoc, w jakim zakresie)
Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

27.08.2020

Odcinek 17. Dobro dziecka jako wartość nadrzędna. Dr nauk prawnych Agnieszka Wedeł-Domaradzka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

31.08.2020

Odcinek 18. Handel dziećmi jako realny problem. Dr nauk prawnych Agnieszka Wedeł-Domaradzka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

31.08.2020

Odcinek 19. Surogacja, jako jedna z form handlu dziećmi. Dr nauk prawnych Agnieszka Wedeł-Domaradzka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

01.09.2020

Odcinek 20. Stan prawny wobec zjawiska surogacji, co zostało zrobione, a co jeszcze trzeba zmienić w prawie. Dr nauk prawnych Agnieszka Wedeł-Domaradzka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

01.09.2020

Odcinek 21. Audycja lokalna (1). Jakie są wyznaczniki przemocy domowej, definicja, alarmujące sygnały. Tomasz Chełek – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej.

02.09.2020

Odcinek 22. Audycja lokalna (2). Kontynuacja rozmowy o przemocy domowej, jak my jako osoby z zewnątrz możemy pomóc osobom pokrzywdzonym? Tomasz Chełek – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej.

02.09.2020

Odcinek 23. Sprawa z powództwa Karola Tendery przeciwko niemieckiemu koncernowi medialnemu ZDF – przykład walki o dobre imię Polski na arenie międzynarodowej. Ekspert: dr hab. Piotr Mostowik, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński, ekspert Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

03.09.2020

Odcinek 24. Czy wyrok sądu w Polsce obowiązuje również za granicą? – komentarz w kontekście sprawy Karola Tendery przeciwko niemieckiemu koncernowi medialnemu ZDF. Ekspert: dr hab. Piotr Mostowik, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński, ekspert Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

03.09.2020

Odcinek 25. Jak wyglądało uzasadnienie wyroku niemieckiego sądu w sprawie Karola Tendery przeciwko niemieckiemu koncernowi medialnemu ZDF. Ekspert: dr hab. Piotr Mostowik, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński, ekspert Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

07.09.2020

Odcinek 26. Wolność słowa w kontekście wyroku niemieckiego Sądu Najwyższego w sprawie z powództwa Karola Tendery przeciw koncernowi ZDF. Ekspert: dr hab. Piotr Mostowik, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński, ekspert Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

07.09.2020

Odcinek 27. Wyrok niemieckiego Sądu Najwyższego w sprawie Karola Tendery przeciwko koncernowi medialnemu ZDF budzi kontrowersje zarówno pod względem etycznym jak i prawnym. Dr hab. Piotr Mostowik, Uniwersytet Jagielloński, ekspert Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

08.09.2020

Odcinek 28. Niemiecki Sąd Najwyższy odrzuciwszy powództwo Karola Tendery przeciw koncernowi ZDF naruszył m.in. przepisy prawne Unii Europejskiej, co jednak nie spotkało się z jej wyraźnym sprzeciwem. Czy należy zatem zaprzestać walki o dobre imię Polski na arenie międzynarodowej? Dr hab. Piotr Mostowik, Uniwersytet Jagielloński.

08.09.2020

Odcinek 29. Edukacja seksualna to jeden z tych tematów, który regularnie powraca w debacie publicznej. Na problem można spojrzeć w kontekście wolności słowa i prawa do wychowania wg wyznawanych przez siebie wartości. dr Zbigniew Barciński, pedagog, teolog, prezes Stowarzyszenia Pedagogów Natan.

09.09.2020

Odcinek 30. Głos katolików w debacie o edukacji seksualnej a ochrona prawna dzieci. dr Zbigniew Barciński, pedagog, teolog, prezes Stowarzyszenia Pedagogów Natan.

10.09.2020

Odcinek 31. Wolność religijna w kontekście prawa rodziców do wychowania, a także w kontekście wolności religijnej dziecka. Ekspert: Prof. dr hab. Marek Bielecki, ekspert Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

10.09.2020

Odcinek 32. Prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi w świetle prawa i obowiązujących przepisów. Ekspert: Prof. dr hab. Marek Bielecki, ekspert Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

10.09.2020

Odcinek 33. Audycja lokalna (3) Mężczyźni jako ofiary przemocy domowej .

14.09.2020

Odcinek 34. Audycja lokalna (4) Jak zdefiniować przemoc domową? 4 formy przemocy.

Odcinek 35. Audycja lokalna (5). Przemoc domowa w czasie pandemii koronawirusa. Tomasz Chełek – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej.

15.09.2020

Odcinek 36. Audycja lokalna (6) Młodzież wobec zagrożenia przemocą domową.

15.09.2020

Odcinek 37. Prawo polskie, a prawo Unii Europejskiej, rola polskich parlamentarzystów w Unii Europejskiej.

16.09.2020

Odcinek 38. Czy interes Polski jest sprzeczny z interesem Unii Europejskiej. Ekspert: Beata Kempa, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

16.09.2020

Odcinek 39. Audycja lokalna (7). Czym jest i jak przejawia się hejt? dr Dariusz Drążkowski Zakład Psychologii Społecznej UAM.

17.09.2020

Odcinek 40. Audycja lokalna (8) Dlaczego hejterzy to robią? Konsekwencje hejtu dr Dariusz Drążkowski Zakład Psychologii Społecznej UAM.

17.09.2020

Odcinek 41. Audycja lokalna (9). Kim jest hejter? Charakterystyka osoby hejtującej. Dr Dariusz Drążkowski Zakład Psychologii Społecznej UAM.

21.09.2020

Odcinek 42. Audycja lokalna (10). Psychologiczne konsekwencje hejtu. Dr Dariusz Drążkowski Zakład Psychologii Społecznej UAM.

21.09.2020

Odcinek 43. Audycja lokalna (11). Jak wygląda przyszłość, jeśli chodzi o hejt w Internecie? Czy umiemy stawić czoła nienawiści?

22.09.2020

Odcinek 44. Audycja lokalna (12) Strategie radzenia sobie z hejtem?

22.09.2020

Odcinek 45. Audycja lokalna (13) podkom. Marcin Smuszkiewicz Wielkopolska Komenda Wojewódzka Policji Jak działa niebieska karta i jak pomaga rodzinie radzić sobie z problemem przemocy domowej?

23.09.2020

Odcinek 46. Audycja lokalna (14) Procedura założenia niebieskiej karty.

23.09.2020

Audycja 47. Audycja lokalna (15) Niebieska karta i statystyki policji.

24.09.2020

Audycja 48. Audycja lokalna (16) Mediacje, czym one są i jakie są rodzaje.

24.09.2020

Audycja 49. Audycja lokalna (17) Halina Kutereba – Mediatorka Początek procedury mediacyjnej.

28.09.2020

Odcinek 50. Audycja lokalna (18) Podejście pracodawców do mediacji.

28.09.2020

Odcinek 51. Audycja lokalna (19) Przebieg i zasady procesu mediacji.

29.09.2020

Odcinek 52. Audycja lokalna (20) Jakie są cechy mediacji i jak ważna jest poufność w procesie mediacyjnym?

29.09.2020

Odcinek 53. Audycja lokalna (21) Jaka jest różnica pomiędzy postępowaniem mediacyjnym, a postępowaniem sądowym?

30.09.2020

Odcinek 54. Audycja lokalna (22) Mediacje-podsumowanie.

30.09.2020

Odcinek 55. Audycja lokalna (23) LESZEK WALKOWIAK – PREZES OSP KAMIONKI Czym różni się Ochotnicza Straż Pożarna od PSP.

01.10.2020

Odcinek 56. Audycja lokalna (24) Działalność OSP w codziennym życiu danej miejscowości.

01.10.2020

Odcinek 57. Audycja lokalna (25). Jak wejść w szeregi OSP?

05.10.2020

Odcinek 58. Audycja lokalna (26). Historie z życia strażaków OSP.

05.10.2020

Odcinek 59. Audycja lokalna (27). Audycja lokalna: Bezpłatne porady prawne. Czym są i kto może z nich korzystać?

06.10.2020

Odcinek 60. Audycja lokalna (28). Audycja lokalna: Co obejmują bezpłatne porady prawne? Wojciech Kasprzak, dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania.

06.10.2020

Odcinek 61. Audycja lokalna (29): Z jakimi problemami przychodzą mieszkańcy do punktów, w których udzielane są bezpłatne porady prawne?

07.10.2020

Odcinek 62. Audycja lokalna (30): Czym jest poradnictwo obywatelskie?

07.10.2020

Odcinek 63. Audycja lokalna (31): Jak funkcjonują bezpłatne porady prawne w Poznaniu, w czasie trwania pandemii?

08.10.2020

Odcinek 64. Audycja lokalna (32): Rola porad prawnych w społeczeństwie obywatelskim.

08.10.2020
  1. Czym zajmuje się Fundusz Sprawiedliwości, jaka jest jego misja i jakie cele. Pomoc realizowana jest przez Okręgowe Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.
19.10.2020

2. Formy pomocy dla osób pokrzywdzonych m.in. przemocą domową, świadczone w ramach Funduszu Sprawiedliwości są bardzo różne. Jest to zarówno pomoc psychologiczna, prawna jak i finansowa.

19.10.2020

3. Czym jest cyberprzemoc? Na jakie zjawiska cyberprzemocy trafiamy i jakie zdarzają się najczęściej?

20.10.2020

4. Jak rozpoznać fake newsa? Jak możemy ich unikać?

20.10.2020

5. Wiele osób już skorzystało z pomocy Funduszu Sprawiedliwości, wiele mogłoby, ale nie wie, że z takiej pomocy może skorzystać, bądź też wstydzi się lub boi o taką pomoc poprosić.

21.10.2020

6. W przypadku pomocy świadczonej przez Fundusz Sprawiedliwości istotne jest, żeby trafiła ona do osób poszkodowanych jak najszybciej. Wtedy może być pomocą najskuteczniejszą.

21.10.2020

7. W dzisiejszym programie będzie mówić o zjawisku przekonania hejterów o swojej bezkarności. Czy jesteśmy nieuchwytni w sieci?

22.10.2020

8. Wiemy, że hejterzy nie są bezkarni, ponieważ istnieją narzędzia do ich odszukiwania. A jakie?

22.10.2020

9. Działalność fundacji w zakresie bezpłatnego poradnictwa prawnego. W trakcie audycji słuchacze dowiedzą się czym jest darmowe poradnictwo prawne oraz kto może z niego skorzystać.

26.10.2020

10. W trakcie audycji Błażej Siebert odpowiada na pytanie jakiego rodzaju wsparcia można oczekiwać w trakcie bezpłatnych porad prawnych, a także z jakimi problemami najczęściej przychodzą obywatele.

26.10.2020

11. Audycja odpowiada na pytanie jak funkcjonują bezpłatne porady prawne w czasie pandemii koronawirusa.

27.10.2020

12. W trakcie tej podsumowującej audycji słuchacze dowiedzą się dlaczego warto korzystać z bezpłatnej porady prawnej.

27.10.2020

13. Jednym z zadań Funduszu Sprawiedliwości jest pomoc Ochotniczym Strażom Pożarnym w całej Polsce. Jednostkom OSP Fundusz zapewnił najnowocześniejszy sprzęt do ratowania zdrowia i życia za ponad 150 mln złotych.

28.10.2020

14. Fundusz Sprawiedliwości pomaga ofiarom przestępstw i chroni społeczeństwo przed przestępstwami, ale nie tylko. Za ponad 35 mln złotych zakupiony został specjalistyczny sprzęt medyczny dla polskich szpitali, a w okresie pandemii koronawirusa wiele placówek medycznych otrzymało realne wsparcie.

28.10.2020

15. Czy przy dzisiejszych uwarunkiach prawnych ofiara przemocy musi bać się sprawcy? Czy nowe zasady dają ochronę osobom pokrzywdzonym przez sprawce.

29.10.2020

16. Osoby, które padają ofiarą przemocy w rodzinie mogą liczyć na pomoc Państwa? Gdzie szukać pomocy?

29.10.2020

17. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 22 października uznał aborcję eugeniczną za niezgodną z Konstytucją. W audycji pytamy jak sprawa wygląda z punktu prawnego?

2.11.2020

18. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności przesłanek eugenicznych do aborcji z Konstytucją spowodowało niezwykle ożywioną dyskusję i protesty wielu środowisk. Czy słusznie?

2.11.2020

19. Środki z Funduszu Sprawiedliwości przeznaczane są nie tylko na pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, ale również na zapobieganie przestępstwom, w tym na programy infomacyjno-profilaktyczne, czy edukacyjne.

3.11.2020

20. W okresie pandemii koronawirusa Fundusz Sprawiedliwości oferuje również wsparcie osobom, które na zakażenie są najbardziej narażone – seniorom.

3.11.2020

21. W większości krajów na świecie mediacja jest uznaną i powszechną metodą rozwiązywania sporów między ludźmi. Zyskuje ona również coraz większą popularność w Polsce, zwłaszcza w okresie pandemii koronawirusa.

4.11.2020

22. Ministerstwo Sprawiedliwości sukcesywnie prowadzi różnego rodzaju działania, które mają zwiększyć rolę mediacji w rozwiązywaniu konfliktów. Pomoże to zaoszczędzić czas i pieniądze wszystkich zainteresowanych stron.

4.11.2020

23. Fundusz Sprawiedliwości tworzy programy, które mają korygować zachowania sprawcy, które pozwolą mu wrócić do społeczeństwa i nie popełniać kolejnych agresywnych zachowań.

5.11.2020

24. Ciąg dalszy rozmowy o programach, które mają korygować zachowania sprawcy, które pozwolą mu wrócić do społeczeństwa i nie popełniać kolejnych agresywnych zachowań.

5.11.2020

25. W traktacie członkowskim Unii Europejskiej są zapisy mówiące o poszanowaniu równości państw członkowskich (m.in. art. 4 ust. 2). Jednak czy są w pełni przestrzegane? – ekspert Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego.

9.11.2020

26. Wspólnota jaką jest UE gwarantować ma w wielu obszarach możliwość suwerennego zarządzania państwem. Czy tak jest w rzeczywistości czy też, jak twierdzą niektórzy eksperci, coraz częściej daje się zauważyć próby ingerencji Unii Europejskiej w wewnętrzne sprawy państw członkowskich – w tym Polski. – ekspert Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego

9.11.2020

27. Prawo polskie, a prawo Unii Europejskiej – w audycji szukamy odpowiedzi na pytanie czy zdarza się, że przepisy wprowadzane poprzez dokumenty unijne mogą stać w sprzeczności z polskim prawem? – ekspert Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego.

10.11.2020

28. Art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej mówi o równości państw członkowskich. W audycji pytamy czy ta zasada jest przestrzegana?

10.11.2020

29. Co to są mediacje, kto może skorzystać z mediacji, czy Polacy chętnie korzystają z możliwości mediacji.

11.11.2020

30. Czym różni się mediacja od procesu sądowego, jak wyglądają takie rozmowy?

11.11.2020

31. Jak wygląda mediacja w praktyce? Czy mediacja ma sens? Czy często ludzie korzystają z mediatora?

12.11.2020

32. Z jakimi problemami możemy zgłaszać się do mediatora? Gdzie szukać mediatorów, jak się zgłaszać?

12.11.2020

33. Profesjonalizacja zawodu mediatora m.in. poprzez wprowadzenie Krajowego Rejestru Mediatorów, to działania, jakie sukcesywnie prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości w celu ulepszenia systemu mediacji w Polsce.

16.11.2020

34. Mediacje są dobrą formą rozwiązywania konfliktów, ale żeby z mediacji skorzystać, trzeba wiedzieć, że jest taka możliwość. Stąd akcje informacyjne dotyczące mediacji.

16.11.2020

35. Przybliżanie roli jaką pełni Ochotnicza Straż Pożarna

17.11.2020

36. Poinformowanie o nowym systemie opieki państwa wobec OSP

17.11.2020

37. Jednym z działań popularyzujących mediacje był konkurs dla dzieci i młodzieży na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji.

18.11.2020

38. W śród działań Funduszu Sprawiedliwości są działania edukacyjne i informacyjne wśród dzieci i młodzieży.

18.11.2020

39. Ukazanie form pomocy Funduszu Sprawiedliwości dla OSP.

19.11.2020

40. OSP w pomocy lokalnej społeczności. Pomoc Funduszu Sprawiedliwości w pomoc OSP.

19.11.2020

41. Negatywnym zjawiskiem, o którym mówi się ostatnio coraz częściej, jest tzw. chrystianofobia. Czym jest i czy mamy z nią do czynienia w Polsce wyjaśnia

23.11.2020

42. Zjawisko chrystianofobii, obecne już od pewnego czasu w Europie, pojawia się również w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego w Polsce

23.11.2020

43. Historia wolności religijnej w Polsce. o tym czy ta wolność jest współcześnie zagrożona lub łamana oraz co można zrobić jeśli spotkamy się z przypadkiem jej łamania.

24.11.2020

44. Kontynuacja: historia wolności religijnej w Polsce. o tym czy ta wolność jest współcześnie zagrożona lub łamana oraz co można zrobić jeśli spotkamy się z przypadkiem jej łamania.

24.11.2020

45. Procesy związane z prześladowaniem i dyskryminacją osób wierzących mogą narastać i prowadzić do skrajnie niebezpiecznych sytuacji.

25.11.2020

46. Działania prowadzące do dyskryminacji, a później prześladowań osób wierzących, powinny spotkać się z natychmiastową reakcją. Spory ideologiczne powinny zostać zastąpione sporami ideowymi

25.11.2020

47. Wolność wyznania, wolność słowa,. Łamanie wolności swobód obywatelskich, co możemy zrobić? Czy prawo daje nam narzędzia do reagowania na takie sytuacje?

26.11.2020

48. Wolność wyznania, wolność słowa,. Łamanie wolności swobód obywatelskich, co możemy zrobić? Czy prawo daje nam narzędzia do reagowania na takie sytuacje?

26.11.2020

49. Tematem audycji jest kultura wolności i kultura prawna w debacie politycznej – odejście od sporów ideologicznych na rzecz sporów ideowych jako warunek podniesienia poziomu kultury dyskursu politycznego. Ekspert – ks. prof. Piotr Roszak, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, ekspert Laboratorium Wolności Religijnej.

30.11.2020

50. Kontynuacja: Tematem audycji jest kultura wolności i kultura prawna w debacie politycznej – odejście od sporów ideologicznych na rzecz sporów ideowych jako warunek podniesienia poziomu kultury dyskursu politycznego. Ekspert – ks. prof. Piotr Roszak, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, ekspert Laboratorium Wolności Religijnej.

30.11.2020

51. Tematem audycji jest narastający problem przemocy domowej w dobie pandemii. Dlaczego następuje wzrost tego zjawiska? Magdalena Sękowska, psycholog, psychoterapeuta, dyrektor kliniki Uniwersytetu SWPS w Poznaniu „Rodzina, para, jednostka”.

1.12.2020

52. Tematem audycji jest narastający problem przemocy domowej w dobie pandemii. Dlaczego następuje wzrost tego zjawiska? Magdalena Sękowska, psycholog, psychoterapeuta, dyrektor kliniki Uniwersytetu SWPS w Poznaniu „Rodzina, para, jednostka”

1.12.2020

53. W poniedziałek 30 listopada 2020 r. weszły w życie przepisy tak zwanej ustawy antyprzemocowej, uchwalonej pod koniec kwietnia i podpisanej w maju tego roku przez prezydenta. Nowe przepisy znowelizowały między innymi Kodeks postępowania cywilnego, a także ustawę o Policji oraz Żandarmerii Wojskowej.

2.12.2020

54. Ustawa antyprzemocowa, której przepisy obowiązują od 30 listopada, zakłada wprowadzenie odrębnego, szybkiego postępowania w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakazanie zbliżania się do niego.

2.12.2020

55. Tematem audycji jest narastający problem przemocy domowej w dobie pandemii. Dlaczego następuje wzrost tego zjawiska? Magdalena Sękowska, psycholog, psychoterapeuta, dyrektor kliniki Uniwersytetu SWPS w Poznaniu „Rodzina, para, jednostka”.

3.12.2020

56. Tematem audycji jest narastający problem przemocy domowej w dobie pandemii. Dlaczego następuje wzrost tego zjawiska? Magdalena Sękowska, psycholog, psychoterapeuta, dyrektor kliniki Uniwersytetu SWPS w Poznaniu „Rodzina, para, jednostka”.

3.12.2020

57. 30 listopada weszła w życie tzw. ustawa antyprzemocowa. Same zapisy ustawy to jednak za mało, konieczna jest skuteczna ich egzekucja. Z kolei aby skutecznie egzekwować przepisy i postanowienia tzw. ustawy antyprzemocowej konieczna jest dokładna jej znajomość. Służą temu szkolenia organizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ekspert – wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

7.12.2020

58. Pomoc osobom poszkodowanym przestępstwem, ofiarom przemocy jest tym skuteczniejsza, im jest szybsza i szeroko zakrojona. Na osobach, które jako pierwsze kontaktują się z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem, spoczywa więc bardzo duża odpowiedzialność. Ważne jest, aby były one gruntownie przeszkolone w zakresie obowiązujących przepisów.

7.12.2020

59. Skuteczność rozwiązań zawartych w ustawie antyprzemocowej, a tym samym realna pomoc kierowana do osób pokrzywdzonych, będzie w bardzo dużym stopniu zależała od skuteczności osób pracujących w Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i właściwego przygotowania samych ośrodków.

8.12.2020

60. Opracowując przepisy, które znalazły się w obowiązującej od 30 listopada tzw. ustawie antyprzemocowej, Ministerstwo Sprawiedliwości wzorowało się na rozwiązaniach istniejących w niektórych krajach europejskich od wielu lat. Czerpano jednak z rozwiązań praktycznych, bez przekazów ideologicznych.

8.12.2020

61. 30 listopada weszła w życie tzw. ustawa antyprzemocowa. Możliwość natychmiastowej izolacji oprawcy od ofiar. Co to oznacza? Czym się różni od dotychczasowych rozwiązań.

9.12.2020

62. Dlaczego ofiary przemocy domowej boją się zgłaszać, że są ofiarami aktów przemocy. Nowa ustawa antyprzemocowa ma pomóc w szybszej ochronie ofiar.

9.12.2020

63. Jedną z najważniejszych zmian w tzw. ustawy antyprzemocwej jest przyznanie funkcjonariuszom i żandarmerii wojskowej uprawnień do wydawania wobec sprawcy nakazu opuszczenia lokalu i zakazu zbliżania się do ofiary.

10.12.2020

64. Jedną z najważniejszych zmian w tzw. ustawy antyprzemocwej jest przyznanie funkcjonariuszom i żandarmerii wojskowej uprawnień do wydawania wobec sprawcy nakazu opuszczenia lokalu i zakazu zbliżania się do ofiary.