Kościół obchodzi uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Bartosz Kirchner 24.03.2020


W Polsce to także Dzień Świętości Życia ustanowiony w odpowiedzi na ogłoszoną przez Jana Pawła II encyklikę Evangelium Vitae. Dla wielu katolików to także dzień corocznego podejmowania inicjatywy duchowej adopcji. Tym razem Kościół zachęca, by akt duchowej adopcji podejmować w domu. Mówi ks. Paweł Pacholak, archidiecezjalny duszpasterz rodzin:Duchowa adopcja to codzienna modlitwa dziesiątką różańca w intencji dziecka, którego życie jest zagrożone z różnych względów. Podejmujący to dzieło odmawiają też specjalną modlitwę, a także zachęcani są do podejmowania dodatkowych umartwień. Szczegóły dotyczące tej inicjatywy można przeczytać na stronie duchowa-adopcja.pl.

FOT: UNSPLASH

adopcja duchowa adopcja dzień świętości