25 milionów na Poznański Budżet Obywatelski

5.04.2022

Zmiany w definicji Zielonego Budżetu, zwiększenie liczby możliwych do oddania głosów czy wprowadzenie zapisu o ogólnodostępności proponowanych projektów – to część zmian, jakie zostaną wprowadzone do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zwiększy się także kwota, którą będą mieli do dyspozycji poznaniacy i poznanianki. W tym roku do wydania będzie aż 25 mln zł.

Na Poznański Budżet Obywatelski przeznaczonych zostanie aż 25 mln zł (o 3 mln więcej niż rok wcześniej) – 6 mln zł na projekty ogólnomiejskie, 19 mln zł – na rejonowe. Maksymalna wartość zgłoszonego projektu ogólnomiejskiego będzie wynosić nadal 2 mln, lecz w przypadku projektów rejonowych wartość wzrosła z 600 do 800 tys. zł. O tym, ile środków zostanie przeznaczonych na każdy rejon, będzie decydować liczba mieszkańców (w 60 procentach) oraz powierzchnia danego rejonu (w 40 proc.). – Chcielibyśmy, aby zgłaszanie projektów rozpoczęło się 16 maja. Latem mogłoby odbyć się opiniowanie pomysłów poznaniaków i poznanianek. Wrzesień byłoby czasem na odwołania od negatywnych opinii. Głosowanie zaplanowaliśmy na okres 10-31 października – wyjaśniał Patryk Pawełczak.   

Źródło: poznan.pl

2022 budżet obywatelski poznań