30-lecie poznańskiej Straży Miejskiej

3.03.2021

Dba o czystość powietrza, prawidłowe parkowanie i porządek. Straż Miejska w Poznaniu skończyła 30 lat. Utworzona w 1991 roku formacja składała się z 20 pracowników miejskiej służby porządkowej. Swoją siedzibę miała w budynku Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim. Była jedną z pierwszych takich formacji, którą utworzoną w mieście powyżej 100 tys. mieszkańców. Do jej pierwszych zadań należała walka z nielegalnym handlem, a także nieodpowiednim parkowaniem. Mówi rzecznik Straży Miejskiej w Poznaniu Przemysław Piwecki:

Do 1997 roku nie istniały żadne ogólnokrajowe przepisy dotyczące umundurowania strażników. Dlatego też w każdym mieście wyglądali oni inaczej. Jak powiedział Przemysław Piwecki, mundury strażników ze stolicy Wielkopolski wzorowane były na strojach z USA. Przez lata liczba strażników rosła. Obecnie Straż Miejska zatrudnia ponad 300 osób.

Foto Straż Miejska w Poznaniu

30-lecie poznań straż miejska