40. rocznica sakry bpa Zdzisława Fortuniaka

9.05.2022

Dziś przypada 40. rocznica sakry bpa Zdzisława Fortuniaka. W 1982 roku mianowany został biskupem pomocniczym Archidiecezji Poznańskiej przez ówczesnego papieża Jana Pawła II. Jako sufragan pełnił funkcję wikariusza generalnego oraz moderatora. Przez wiele lat swojej posługi zajmował się również zmianami personalnymi w parafiach. Mówi rzecznik prasowy Archidiecezji Poznańskiej ks. Maciej Szczepaniak.

Bp Zdzisław Fortuna był także przewodniczącym Wydziału Ekonomiczno-Gospodarczego, Budownictwa i Ochrony Zabytków, który bezpośrednio odpowiadał za wznoszenie nowych świątyń. W 2014 roku bp Fortuniak przeszedł na emeryturę, składając rezygnację z pełnienia funkcji biskupa pomocniczego.

FOT: Archidiecezja Poznańska

Zdzisław Fortuniak