70 km/h na Niestachowskiej

23.03.2021

Na wniosek policji na ul. Niestachowskiej zmienia się maksymalna dopuszczalna prędkość. Z 80 na 70 km/h.

Wydział Ruchu drogowego KMP w Poznaniu zwrócił się do Miejskiego Inżyniera Ruchu z wnioskiem o ujednolicenie obowiązującej prędkości do 70km/h w ciągu ul. Niestachowskiej oraz Witosa, na odcinku od ulicy św. Wawrzyńca do ronda Obornickiego. 

– Powyższa zmiana podyktowana jest obserwacją warunków ruchu drogowego, liczbą zdarzeń drogowych i ujawnionych wykroczeń oraz czytelnością oznakowania na przedmiotowych ulicach ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym w tym rejonie – wyjaśnia komisarz Przemysław Kusik, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

W obu kierunkach na odcinkach ulicy, na których do tej pory obowiązywało ograniczenie do 80 km/h, wprowadzane jest ograniczenie do 70 km/h. Podstawową prędkością w mieście jest 50 km/h, a jej podwyższanie z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego powinno być dopuszczane wyjątkowo i nieznacznie na bezpiecznych odcinkach wybranych dróg dwujezdniowych.

Źródło/FOT: Poznan.pl

70 jaka niestachowska prędkość zmiana