Akcja żonkile w 80 rocznicę powstania w getcie warszawskim

18.04.2023

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu upamiętni powstańców z warszawskiego getta. Jutro mija 80. rocznica wybuchu tamtego zbrojnego wystąpienia. W związku z tym Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM we współpracy z Muzeum Polin, poznańską Gminą Wyznaniową Żydowską i innymi instytucjami zorganizował uroczyste obchody. Rozpoczną się one o 10:30 w Holu Głównym Collegium Maius. Później przez cały dzień będzie można zwiedzić liczne wystawy, wysłuchać miniwykładu czy obejrzeć filmy, m.in. ‚Zdążyć przez Panem Bogiem’ czy ‚Wyjść z getta’. Dla mieszkańców przygotowane są również symboliczne żonkile.

Mówi Joanna Brodniewicz z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

W ramach obchodów 80. rocznicy powstania, uczelnia zaplanowała również majowe spotkanie z Anką Grupińską, dziennikarką, która rozmawiała z żołnierzami z getta warszawskiego.

Foto: Muzeum Polin