Alejki w parku Tysiąclecia zmieniają nawierzchnię

1.10.2021

Od lipca prowadzone są prace w ramach rewaloryzacji parku Tysiąclecia położonego między Maltą a ul. Warszawską. Dzięki inwestycji mieszkańcy będą mogli spacerować ścieżkami o nowej nawierzchni.

Stara i spękana nawierzchnia alejek znika. Aktualnie w parku Tysiąclecia prowadzone są zaawansowane prace ziemne, montowane są krawężniki i również kładziona jest nawierzchnia mineralno-żywiczna. Na czas robót dostęp do parku jest ograniczony.

Przewidziano również likwidację istniejących ciągów pieszych, które nie są wykorzystywane. Do rozbiórki zakwalifikowano też istniejące murki oraz schody.

W miejscach rozebranych nawierzchni utwardzonych pojawi się ziemia i trawniki. Nasadzone zostaną również nowe drzewa i krzewy. W parku pojawią się też nowe ławki i kosze na śmieci.  

Źródło: PIM / UM POZNAŃ