Archidiecezja Poznańska i Caritas wśród Liderów

23.01.2020

Promowanie innowacji w obszarze ochrony środowiska, budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców i komunikacja pomiędzy gminami – to tematy poruszone podczas konferencji „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Technologia, Środowisko, Inwestycje”.

Jak podkreślono podczas spotkania, zrównoważony rozwój – to taki sposób gospodarowania, w którym potrzeby obecnych pokoleń są zaspokojone, ale nie ograniczają możliwości zaspokajania potrzeb przez przyszłe pokolenia.

Celem konferencji było między innymi przedstawienie istoty zrównoważonego rozwoju w funkcjonowaniu samorządu oraz nagrodzenie gmin i instytucji realizujących jego założenia.

W kategorii Lider Technologii i Innowacji wyróżnienie otrzymała między innymi Archidiecezja Poznańska, a w kategorii Lider Innowacji – Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Za projekt montażu czujników smogu w 211 szkołach aglomeracji poznańskiej wyróżnienie otrzymało także Miasto Poznań i Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

FOT: Poznan.pl /UM POZNAŃ

archidiecezja caritas środowisko technologia