Arcybiskup Stanisław Gądecki odprawił w katerze poznańskiej Mszę Święta Krzyżma

Bartosz Kirchner 9.04.2020


W tym roku w liturgii udział wzięło niewielu księży. Odnowione zostały przyrzeczenia kapłańskie oraz poświęcone zostały oleje, które służą do namaszczania nowoochrzczonych, bierzmowanych, kapłanów, biskupów oraz chorych. Mówi abp Stanisław Gądecki:


W kazaniu metropolita poznański mówił o znaczeniu celibatu. Zwracał uwagę, że współczesny kapłan powinien być nie tylko wykształcony i szanować wiernych, ale powinien się wyróżniać jak najściślejszym utożsamieniem się z Chrystusem. Powiedział także, że obecna sytuacja wymaga, byśmy byli blisko ludzi i blisko spraw ludzkich na sposób kapłański. Na koniec, arcybiskup Gądecki podziękował księżom za obecną posługę i sprawowanie liturgii mimo braku wiernych w kościołach, a także za inicjatywy charytatywne podejmowane przez prezbiterów. Zaapelował także, by nie zaniedbywać troski o nowe powołania.

FOT: Archidiecezja Poznańska

Arcybiskup Stanisław Gądecki katedra msza święta Krzyżma poznań