Będą wietrzyć pojazdy na przystankach

4.03.2020

Poznańskie MPK wprowadziło wietrzenie pojazdów na każdym przystanku.

Jak informuje miejski przewoźnik w związku z profilaktyką przeciwko koronawirusowi – aż do odwołania na każdym przystanku, na którym przeprowadzana jest wymiana pasażerów, będą otwierane wszystkie drzwi, aby ograniczyć kontakt pasażerów z przyciskami i jednocześnie jak najbardziej przewietrzyć pojazd.

MPK przypomina także, że codziennie myte są (z użyciem środka dezynfekującego) poręcze, biletomaty, kasowniki i inne elementy wyposażenia pojazdów, najczęściej dotykane przez pasażerów. Środek dezynfekujący jest używany także podczas usuwania zanieczyszczeń np. po gumach do żucia czy napojach.

W miejskich tramwajach i autobusach pojawiły się tez informacje na temat koronawirusa i zapobieganiu zakażeniu. Filmy, a w przyszłości również plakaty, mają uświadomić pasażerom jak można ograniczyć zagrożenie oraz jak postępować w razie wystąpienia objawów.

FOT: UNSPLASH

koronawirus MPK poznań wietrzenie