Darmowa rehabilitacja dla osób onkologicznych

Sponsorowany
5.09.2022


Pacjenci onkologiczni z województwa wielkopolskiego w chwili obecnej mają problem
z dostępem do fachowej, specjalistycznej rehabilitacji, która umożliwiłaby im powrót do pełnej
sprawności po ciężkim i obciążającym leczeniu. Projekt realizowany przez OPEN wychodzi
naprzeciw owym problemom.
Projekt zakłada dostęp do nowoczesnej, kompleksowej rehabilitacji dla osób w wieku 18-64
lata, które są w trakcie leczenia onkologicznego lub przebyły chorobę nowotworową
i mieszkają, pracują lub uczą się na terenie Wielkopolski.


Program zapewnia uczestnikom udział w bezpłatnej fizjoterapii oraz pomoc psychologa
i dietetyka. Uczestnik projektu ma zapewniony indywidualny kontakt z każdym ze specjalistów,
a o kwalifikacji do programu decyduje lekarz onkolog z OPEN. W wybranych wizytach razem
z uczestnikiem mogą brać udział także osoby bliskie z otoczenia.


Projekt rehabilitacji onkologicznej realizowany jest w Poznaniu, Pile, Kaliszu, Koninie i Lesznie.
Udział w projekcie jest bezpłatny i nie wymaga skierowania.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 601 061 848, mailowo –
rehabilitacja@open.poznan.pl lub na stronie projektu – rehabilitacja-open.pl

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu realizuje na terenie
województwa wielkopolskiego projekt pod nazwą „Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w
wieku 18-64 lata, z terenu Wielkopolski, realizowana przez OPEN S.A. w latach 2021-2023”.
Autorem programu zdrowotnego jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i będzie realizowany do końca
czerwca 2023 r.