Do Wielkopolski trafi ponad 200 mln złotych

20.07.2021

Wystartował uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych i gminnych z Rządowego Funduszu Dróg. Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowywane zadania mają dotyczyć wyłącznie poprawy bezpieczeństwa ruchu przy przejściach dla pieszych. Mówi Tomasz Stube z urzędu wojewódzkiego w Poznaniu:

Wnioski można składać do 11 sierpnia. Z kolei dzisiaj ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych oraz gminnych. Do Wielkopolski trafi ponad 200 mln zł. Samorządy gminne mogą otrzymać do 134 mln zł, zaś samorządy powiatowe do 89 mln.

Ostateczny termin składania wniosków upłynie 18 sierpnia.


Piotr Łabrzycki 

FOT: Usplash

dofinansowanie drogi gmina powiat wielkopolska