Dofinansowanie do prac konserwatorskich

Adrian Wojtasz 9.02.2021

Można już składać wnioski na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów położonych na terenie powiatu poznańskiego. Dotyczy to wyłącznie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków. W minionym roku na ten cel przeznaczonych zostało ponad 1,5 miliona złotych. Mówi wicestarosta poznański Tomasz Łubiński:

Ubiegłoroczną dotację otrzymało łącznie 18 obiektów, w większości kościoły. Pracom restauratorskim poddane były świątynie m.in. w Komornikach oraz Rogalinku. Do programu konserwatorskiego włączono także Arboretum w Kórniku oraz dworek we Wronczynie. Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową do 1 marca w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

FOT: Unsplash/poglądowe

dofinansowanie historia pomoc powiat poznań Poznański wsparcie zabytek