Wielki Odpust Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w Wieleniu

1.07.2021

W piątek 2 lipca przypada główny dzień odpustu Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w Wieleniu. Suma odpustowa, której przewodniczył będzie biskup Grzegorz Balcerek, zostanie odprawiona w intencji chorych, cierpiących i niepełnosprawnych. W sobotę wraz z biskupem Antonim Długoszem modlić się będą małżonkowie i ich rodziny. W czasie mszy nastąpi odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. W ostatnim dniu odpustu do sanktuarium w Wieleniu przyjedzie biskup Szymon Stułkowski, który o godz. 11.15 odprawi sumę w intencji czcicieli Matki Bożej. Mówi kustosz sanktuarium w Wieleniu ks. Marian Szymański:

Po raz pierwszy w sobotę i w niedzielę od godz. 12:00 do 15:00 na terenie sanktuarium czynny będzie Punkt Nadziei. Osoby z problemami zdrowotnymi, psychicznymi, walczący z nałogami, a także rodziny będą mogły uzyskać wsparcie. Porad będą udzielali członkowie Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich z Poznania.

2 lipca 2021 Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w Wieleniu odpust