Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Bartosz Kirchner 13.04.2021

Dziś przypada Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Z tej okazji przy pomniku Ofiar Katynia i Sybiru w Poznaniu, w reżimie sanitarnym, odbyły się skromne uroczystości upamiętniające. Wzięli w nich udział przedstawiciele Rodzin Katyńskich i Sybiraków oraz władz państwowych i samorządowych. W swoim przemówieniu marszałek Marek Woźniak mówił o trudzie związanym z przebaczeniem Zbrodni Katyńskiej oraz o tym, do czego może prowadzić nieograniczona niczym władza:

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej został ustanowiony w 2007 roku, lecz obchodzono go od lat dziewięćdziesiątych. Przypada on w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 roku informacji o odkryciu w Związku Sowieckim masowych grobów polskich oficerów.

FOT: UNSPLASH

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej