Ekstremalna Droga Różańcowa

Bartosz Kirchner 9.08.2021

Ekstremalna Droga Różańcowa przejdzie z Leszna do Górki Duchownej. Jej uczestnicy wyruszą na trasę w piątek 20 sierpnia po krótkim nabożeństwie o 18.30 w kościele św. Krzyża. Będą poruszać się w samotności lub małych grupkach 4-5 osobowych. Trasa ma liczy 35 kilometrów i wiedzie głównie drogami polnymi i leśnymi. Mówi salezjanin ks. Tomasz Sage.

Na trasie będzie pięć stacji, przy których uczestnicy drogi odmówią kolejne dziesiątki różańca. W nocy, po dotarciu do Górki Duchownej, rozpocznie się czuwanie przy obrazie Matki Bożej Pocieszenia. Następnie uczestnicy wyruszą w drogę powrotną. Ekstremalną Drogę Różańcową zakończy poranna msza w kościele św. Krzyża w Lesznie.

FOT: https://www.facebook.com/Leszno.EDK