Esperal – jak funkcjonuje „zaszyty alkoholik”?

Sponsorowany
9.09.2022

Alkoholizm jest chorobą, na którą według statystyk zapada coraz większa liczba osób. Choć uzależnionym od substancji odurzającej pozostaje się na całe życie, każdy chory może zwiększyć swoje szanse na powrót do dobrego samopoczucia i zdrowia, decydując się na terapię alkoholizmu. Nauka kontrolowania własnych zachowań, myśli i neutralizowania tzw. zapalników pomaga zachować abstynencję i wytrwać w trzeźwości nawet do końca życia. W tym celu stosuje się psychoterapię, którą najczęściej lekarze łączą z innymi metodami wspomagającymi leczenie choroby alkoholowej. Jedną z nich jest Esperal, czyli środek farmakologiczny, którego rolą jest wzbudzenie motywacji uzależnionego zarówno do przerwania ciągu alkoholowego, jak i trwania we wstrzemięźliwości. Połączenie leku z alkoholem etylowym skutkuje wystąpieniem nieprzyjemnych dolegliwości. To ich obawiają się nałogowcy, w których organizmie zaszyto substancję leczniczą.

Esperal to jałowe tabletki, które chirurg wszywa podskórnie do organizmu chorego. Ich substancja czynna (disulfiram) stopniowo uwalnia się do krwiobiegu pacjenta, a odpowiednie stężenie leku wywołuje zmiany w przebiegu reakcji metabolicznych. Zmiany te dotyczą przede wszystkim procesu trawienia etanolu. Dochodzi do niego w wątrobie. Patologiczny przebieg wybranego szlaku metabolicznego skutkuje nieprzyjemnymi i niebezpiecznymi dolegliwościami, które nałogowcy utożsamiają z zatruciem alkoholowym. To objawy tzw. reakcji disulfiramowej, czyli odpowiedzi organizmu na nieprawidłowy przebieg procesu trawienia substancji odurzającej. Symptomy te występują jednak wyłącznie u tych pacjentów, którzy nie stosują się do wskazówek lekarza i w czasie terapii Esperalem decydują się na próbę przepicia wszywki. To działanie niezgodne z zaleceniami, stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia nałogowca.

Awersyjne metody wspomagające leczenie  – Esperal

Esperal jest środkiem, którego obecność w organizmie odczuwalna jest wyłącznie dla nietrzeźwych pacjentów. Gdy znajdują się oni w stanie po spożyciu lub są upojeni alkoholem, substancja aktywna wchodzi w reakcję chemiczną z etanolem i toksynami. Disulfiram upośledza możliwość wydzielania jednego z najistotniejszych w procesie trawienia alkoholu etylowego enzymów. Chodzi tu o dehydrogenazę aldehydową. Umożliwia ona rozkład alkoholu etylowego do nieszkodliwego kwasu octowego. Gdy enzymu zabraknie w ludzkiej wątrobie, dochodzi do kumulacji w krwiobiegu aldehydu octowego. Substancja ta jest toksyną, półproduktem procesu trawienia alkoholu. Jeżeli jej poziom jest zbyt wysoki, pacjent odczuwa ten nadmiar w postaci nieprzyjemnych dolegliwości.

Wszywka alkoholowa należy do awersyjnych metod wspomagających leczenie alkoholizmu, ponieważ stosuje się ją głównie w celu wywołania poczucia niechęci, obawy (a więc awersji) nałogowca do dotychczas chętnie spożywanej substancji odurzającej. Obawiając się wystąpienia objawów reakcji disulfiramowej, chorzy powstrzymują się przed piciem alkoholu podczas stosowania tego rodzaju terapii. Motywacja zewnętrzna jest zazwyczaj wystarczająco silna, by umożliwić osobie uzależnionej abstynencję nawet przez kilka miesięcy. Uniknięcie nieprzyjemnych objawów nie jest jednak uznawane za całkowite powodzenie terapii. Terapeutycznie oczekiwanym sukcesem nałogowca jest utrzymanie wstrzemięźliwości po okresie działania wszywki. By tego dokonać, konieczne jest połączenie Esperalu z innymi metodami kompleksowej terapii alkoholizmu.

Kliknij link i dowiedz się więcej https://galmedic.pl/uslugi/esperal/.

Esperal a skuteczna terapia alkoholizmu

[EsperalKraków.jpg]

By móc skorzystać z możliwości wszycia wszywki alkoholowej do wnętrza własnego ciała, konieczne jest zachowanie przynajmniej 24-godzinnej abstynencji. Oznacza to, że pacjent zainteresowany zabiegiem nie może spożywać żadnej dawki alkoholu dobę przed jego planowanym rozpoczęciem. W tym celu konieczne jest zatem przerwanie ciągu alkoholowego. Niektórzy chorzy decydują się na samodzielne działanie, inni korzystają z profesjonalnego odtrucia alkoholowego. Bezpieczne odstawienie substancji odurzającej możliwe jest pod okiem specjalistów Centrum Medycznego Galmedic. Zaleca się je zwłaszcza tym chorym, którzy zmagają się z krytyczną i przewlekłą fazą rozwoju swojego uzależnienia.

By terapia choroby alkoholowej była skuteczna, a jej rezultaty długofalowe, konieczne jest zastosowanie kilku elementów terapeutycznych jednocześnie. Wszywka wywołuje u nałogowca zewnętrzną chęć do walki z nałogiem przy jednoczesnej awersji do substancji odurzającej. Psychoterapia pomaga przekształcić ją stopniowo w motywację wewnętrzną. Spotkania z terapeutami (indywidualne lub grupowe) stwarzają okazję do poznania wzorców zachowań uzależnionego, ukazania możliwości ich przeobrażenia w społecznie akceptowane.

Jak wygląda zabieg wszycia Esperalu?

Implementację Esperalu poleca się przede wszystkim tym pacjentom, którzy wyrażają chęć współpracy z lekarzami podczas stosowania terapii awersyjnej. Charakteryzują się oni chęcią zwalczenia uzależnienia, przy jednocześnie zbyt słabej woli i motywacji wewnętrznej. Szukają zatem dodatkowych bodźców, upewniających ich w podjętej decyzji o rozpoczęciu trzeźwości. Przed przystąpieniem do zabiegu każdego pacjenta kwalifikuje się do procedury medycznej. Konieczne jest przeprowadzenie z nim wywiadu oraz pomiaru trzeźwości. Lekarz poznaje jego preferencje, oczekiwania oraz określa stopień uzależnienia od alkoholu na podstawie opisywanych przez chorego objawów. Następnie, jeżeli nie stwierdza się przeciwwskazań, chirurg rozpoczyna procedurę.

Lek aplikuje się pod skórę pacjenta. W tym celu lekarz wykonuje na jego ciele niewielką ranę. Nacięcie ma zwykle kilka centymetrów długości, ale jest stosunkowo głębokie. Za pomocą skalpela chirurg dociera bowiem do obszaru podpowięziowego mięśnia pośladkowego. Tam wypreparowuje kieszonkę i wewnątrz niej umieszcza wyliczoną dawkę Esperalu. Cały zabieg jest krótki, trwa około 30 minut, a podczas niego pacjent nie odczuwa bólu ani dyskomfortu. Lekarz wykonuje implementację w znieczuleniu miejscowym chorego.

Jak wygląda życie chorego z wszytym Esperalem?

Wszycie Esperalu to zabieg, który wymusza u nałogowca długotrwałą abstynencję. Podczas stosowania leku każdą osobę obowiązuje zakaz spożywania etanolu w jakiejkolwiek dawce i postaci. Oznacza to, że nałogowiec nie powinien sięgać nie tylko po napoje procentowe, ale również po wszelkie inne produkty, które zawierają choćby śladowe ilości alkoholu. Może to dotyczyć zarówno produktów spożywczych (słodycze, ocet, sosy), jak i używania kosmetyków (perfumy, żele, płyny do higieny jamy ustnej) oraz innych środków (płynów do mycia, płynów dezynfekcyjnych), a nawet niektórych leków. Nawet najmniejsza ilość etanolu wprowadzona do organizmu „zaszytego” uzależnionego może doprowadzić do wystąpienia nieprzyjemnych objawów reakcji disulfiramowej.

Do głównych objawów zatrucia aldehydem octowym, kumulującym się w organizmie nałogowca po próbie przepicia wszywki alkoholowej, należą: ból i zawroty głowy, nudności, wymioty, lęk, duszności, zaburzenia rytmu serca. Pacjent może ponadto zmagać się z zaburzeniami psychicznymi. Aby uniknąć tych dolegliwości, zaleca się stosowanie do wszystkich wskazówek lekarza i całkowite odstawienie etanolu oraz rozpoczęcie psychoterapii alkoholizmu.

Chory z wszytym Esperalem może powrócić do swoich obowiązków jeszcze w dniu zabiegu. W Centrum Medycznym Galmedic przeprowadza się go w ramach chirurgii jednego dnia. Jest on mało inwazyjny, bezpieczny i bezbolesny, dzięki czemu stan pacjenta nie wymaga jego hospitalizacji.

Czy zabieg jest skuteczny?

Raz zaimplementowana wszywka alkoholowa działa nawet przez kilka miesięcy. Wedle konieczności zabieg można powtórzyć po upływie 8-10 miesięcy od wykonania „zaszycia”. Jednorazowa wizyta w specjalistycznej placówce medycznej daje zatem długotrwały efekt. Skuteczność terapii awersyjnej zależy przede wszystkim od indywidualnych predyspozycji i możliwości każdego pacjenta. Istotny jest również stopień jego stosowania się do zaleceń lekarskich. Podskórna implementacja wszywki alkoholowej sprawia, że substancja obecna jest w organizmie uzależnionego stale i nie wymaga przyjmowania kolejnych dawek. Esperal nie oddziałuje w sposób bezpośredni na zmniejszenie potrzeby spożywania alkoholu, jednak strach przed połączeniem etanolu i leku pomaga wyjść z uzależnienia wielu osobom.

alkoholizm choroba esperal leczenie