Fundusze unijne pomogą rodzinom

29.09.2020

Miasto Poznań wraz z partnerami otrzymało ponad 13 mln zł dofinansowania na realizację II edycji projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”. Pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc rodzinom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

Uczestnikami projektu, realizowanego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, są ośrodki pomocy społecznej w Czerwonaku, Luboniu, Murowanej Goślinie, Obornikach, Puszczykowie, Rokietnicy, Skokach, Swarzędzu, Śremie, Tarnowie Podgórnym,  a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu i Stowarzyszenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Poznań Piątkowo. Partnerem wiodącym jest Miasto Poznań, które założenia projektu wdrażać będzie poprzez Centrum Wspierania Rodzin Swoboda oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

–  Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania to jeden z największych projektów w województwie w obszarze polityki społecznej. Otrzymane dofinansowanie pozwoli nam na jego kontynuację także w latach 2020-2023 i objęcie wsparciem większej liczby osób w jeszcze szerszym zakresie – mówi Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP.

Wartość całkowita II edycji projektu przekracza 14 mln zł. Dzięki tym pieniądzom wsparcie otrzyma 2405 osób, w tym 500 rodzin biologicznych i 168 dzieci z rodzin zastępczych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Pomoc trafi także do 89 osób prowadzących 50 rodzin zastępczych. 

– 95 proc. środków na realizację tego zadania pochodzi z dofinansowania. Połowa tej kwoty pozostanie w naszym mieście, ponieważ mamy największy obszar wsparcia tego projektu i zakres działań, które będziemy wykonywać – dodaje dyrektor Kamiński. 

W ramach projektu, Miasto Poznań wraz z 12 partnerami, utrzyma 25 etatów asystentów rodziny, 5 etatów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 2 etaty psychologa, po 1 etacie pedagoga i  psychoedukatora oraz część etatu mediatora. Zaangażowanych zostanie także 15 osób do pomocy przy sprawowaniu opieki na dziećmi i przy pracach gospodarczych w zawodowych i niezawodowych rodzinach zastępczych. Utworzony zostanie również 1 nowy etat dla asystenta rodziny.

Ponadto  zaplanowano  przeprowadzenie szkoleń, konsultacji psychologicznych oraz grup wsparcia pracy dla rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego. Ponad 24 tys. godzin zajmą   usługi specjalistyczne dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. poradnictwo prawne, pedagogiczne, psychologiczne, mediacyjne i psychiatryczne. Realizowane będą także usługi dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Chodzi np. o wsparcie psychologiczne czy terapie uzależnień. II edycja projektu przewiduje także utrzymanie usług 2 rodzin wspierających i utworzeniu 1 nowej.

źródło: poznan.pl

FOT: UNSPLASH

dotacje lekarze pomoc rodzina unia