Gruntowny remont stuletniego gmachu szkoły

23.09.2020

Budynek Zespołu Szkół nr 5 w Poznaniu przechodzi gruntowny remont. Ponad stuletniemu gmachowi u zbiegu ulic Różanej i Niedziałkowskiego zostanie przywrócona dawna świetność. Prace skupiają się przede wszystkim na odnowie elewacji zachodniej. Naprawie podlegają również barokowo-klasycystyczne płaskorzeźby. Realizacja inwestycji stale nadzorowana jest przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Mówi Paulina Nowicka z Poznańskich Inwestycji Miejskich.

Wymienione zostaną także okna drzwi. Odnowione zostały już wejście główne oraz drzwi do przedszkola, które odzyskały pierwotny charakter w kolorze niebieskim. Prace zostały wcześniej poprzedzone specjalistycznymi badaniami, które pomogły wskazać pierwotny kolor poszczególnych elementów. Budynek Zespołu Szkół nr 5 od 1984 roku wpisany jest do rejestru zabytków.

FOT: UNSPLASH / POGLĄDOWE

Adrian Wojtasz

poznań remont Różana Szkoła