Informowano o panującym kryzysie humanitarnym

6.10.2021

Przed siedziby instytucji kultury wyszły dzisiaj osoby przeciwstawiające się działaniom polskiego rządu przy granicy białoruskiej. W wielu miejscach w kraju, w tym także w Poznaniu, zorganizowano akcje, podczas których informowano o panującym tam kryzysie humanitarnym. W trakcie happeningu odczytano apel środowiska kultury i grupy GRANICA.W apelu zaznaczono również, że przeciwstawiają się oni nielegalnym i niehumanitarnym praktykom wywózek osób szukających w Polsce ochrony międzynarodowej oraz wypychaniu ich przez polską Straż Graniczną na stronę białoruską. W samym Poznaniu pod petycją do władz polskich podpisali się także pracownicy Galerii Miejskiej Arsenał, Centrum Kultury ZAMEK, a także Teatru Polskiego w Poznaniu.

Zdjęcie: Adrian Wojtasz