Jacek Jaśkowiak: Wiele firm upadnie

Bartosz Kirchner 2.04.2020

Nie mam wątpliwości że COVID-19 doprowadzi do daleko idących zmian w biznesie – stwierdził Jacek Jaśkowiak. Zdaniem prezydenta Poznania wiele firm upadnie. Powiedział też, że zdaje sobie sprawę, że rząd nie wyrówna miastu strat poniesionych przez pandemię koronawirusa.

Zdaniem Jacka Jaśkowiaka wpływy z CIT mogą być niższe o połowę. Mniej pieniędzy trafi też na konto miasta z podatku PIT. Dlatego miasto podejmie starania o dodatkowy kredyt na kwotę pół miliarda złotych. Mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak:

Prezydent Poznania stwierdził, że ubolewa, że nie może w wystarczającym zakresie pomóc przedsiębiorcom. Jego zdaniem impulsem, który pomoże gospodarce wyjść z kryzysu będą duże inwestycje podejmowane przez największe polskie miasta np. przy wsparciu ze środków unijnych.

Jacek Jaśkowiak wyraził także nadzieję, że przez kryzys pracę straci jak najmniej osób, choć podał szacunkowe dane, że w Polsce zlikwidowane zostaną nawet 2 miliony miejsc pracy.

FOT: PRNT SCREEN

bankructwo firmy Jacek Jaśkowiak koronawirus poznań poznańskie firmy upadek