Justyna Piszczatowska – red. naczelna GreenNews.pl

10.01.2023

Za nami najważniejsze w 2022 roku wydarzenie dotyczące polityki klimatycznej czyli COP27 – konferencja stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.  Wzięli w nim udział szefowie państw i rządów oraz liderzy biznesu z całego świata.

O czym toczyły się dyskusje podczas tegorocznego szczytu klimatycznego rozmawiała Alicja Dec z Justyną Piszczatowską – redaktorką naczelną GreenNews.pl