Katarzyna Sroczyńska – rzeczniczka prasowa inicjatywy „Zranieni w Kościele”

26.10.2022

Niemal 200 dyżurów telefonicznych i 400 odebranych telefonów od marca 2019 roku. Co tydzień, w każdy wtorek od godziny 19 do 22 psychoterapeutki dyżurują przy telefonie zaufania, wysłuchując osób skrzywdzonych przez duchownych. Udzielają również informacji o możliwościach otrzymania pomocy prawnej, psychologicznej czy duchowej, a także kierują zranione osoby do odpowiednich i zaufanych specjalistów.

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” to istniejący od marca 2019 roku telefon zaufania i katolickie środowisko wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. Tworzą ją świeccy katolicy zatroskani o bliźnich skrzywdzonych przez przedstawicieli Kościoła. O szczegółach jej działania i formie wsparcia mówiła na naszej antenie Katarzyna Sroczyńska – rzeczniczka prasowa inicjatywy „Zranieni w Kościele”.

katarzyna sroczyńska poranny gość zranieni w kościele