Kawka Bis: Miasto wychodzi naprzeciw mieszkańcom

29.09.2021

Poznaniacy, chcący wymienić stary piec na bardziej ekologiczne źródło ogrzewania, będą to mogli zrobić w jeszcze łatwiejszy sposób. Podczas wtorkowej sesji miejscy radni przyjęli zmiany w programie Kawka Bis, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na takie działanie. Oznacza to m.in. uproszczone procedury, przyspieszony czas realizacji czy większe środki na montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

– Zaproponowane zmiany mają na celu usprawnienie procesu przyznawania oraz rozliczania dotacji, a co za tym idzie zachęcenie poznaniaków do korzystania z programu. Przygotowany zbiór ułatwień to wyjście naprzeciw mieszkańcom – tłumaczy Magdalena Żmuda, dyrektorka Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, która prezentowała projekt podczas sesji. 

Kawka Bis z biegiem lat przeszła metamorfozę. Znacząco wzrosła m.in. kwota możliwego dofinansowania. Teraz miejski program czekają kolejne zmiany, które mają ułatwić mieszkańcom wymianę pieca na bardziej ekologiczne źródło ogrzewania, a także przyspieszyć cały proces. 

Do 20 tys. zł zwiększono kwotę dofinansowania na ogrzewanie wykorzystujące odnawialne źródła energii – jeżeli wnioskodawca zdecyduje się na pompę ciepła lub ogrzewanie elektryczne łącznie z instalacją fotowoltaiczną. W przypadku zmiany sposobu ogrzewania z wykorzystaniem pompy ciepła (typu powietrze-woda lub gruntowej) bez instalacji fotowoltaicznej, dotacja może wynieść maksymalnie 15 tys. zł. W sytuacji podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewania gazowego i elektrycznego dotacja wynosi do 12 tys. zł.

Nabór wniosków na dany rok kalendarzowy począwszy od 2022 r. będzie prowadzony w sposób ciągły – od 2 stycznia do 31 lipca, w jednym roku budżetowym. Znacznie uproszczono i skrócono wniosek o dotację, zmniejszono także liczbę wymaganych załączników. Bardziej czytelny i łatwiejszy do wypełnienia jest również formularz potrzebny do rozliczenia dotacji. W tym wypadku też zmniejszono liczbę wymaganych dokumentów.

Źródło: Poznan.pl /UM POZNAŃ