Każda kropla na wagę złota!

Sponsorowany
9.12.2021

Rusza kolejny nabór wniosków do programu „Deszczówka”

Program pn. „Deszczówka” realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego powstał w odpowiedzi na pogarszające się warunki hydrologiczne panujące na terenie Wielkopolski. Dzięki udzielanym dotacjom uczestnicy programu poprawiają lokalny ekosystem i chronią środowisko naturalne w łatwy i prosty sposób.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego od dwóch lat realizuje program pn. „Deszczówka” sukcesywnie wspierając jednostki samorządu terytorialnego z terenu Wielkopolski,  przyczyniając się tym samym do złagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu w aspekcie hydrologicznym.

Działania realizowane w ramach programu przyczyniają się do wymiernych oszczędności, szczególnie przy nawadnianiu terenów zielonych wodą opadową, jak również do odciążenia systemów kanalizacji deszczowej. Ma to szczególne znaczenie przy coraz częściej występujących deszczach nawalnych, skutkujących lokalnymi powodziami lub podtopieniami. Instytucje korzystające z dotacji służą przykładem dbałości o klimat i ochronę środowiska.

Jak dotąd przeznaczono na ten cel blisko 2,5 miliona złotych, dzięki temu powstało ponad 60 inwestycji w całym województwie. Ubiegłe edycje pozwoliły na oszczędności w ilości ponad 20 tysięcy m3 wody deszczowej, umożliwiającej nawodnienie blisko 350 tysięcy m2 terenów zielonych. Zachęcam do udziału w trzeciej edycji programu pn. „Deszczówka” – mówi Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym dotychczas trudnościom związanym z realizacją zadania, tegoroczna edycja przewiduje zwiększenie wysokości możliwej do uzyskania dotacji, z 50 na 100 tysięcy złotych, stanowiącej nawet do 80% sumy kosztów inwestycji, przy maksymalnym, możliwym wydłużeniu: terminów naboru, realizacji zadania oraz rozliczenia dotacji.


Podczas dwóch dotychczas zrealizowanych edycji programu pn. „Deszczówka” beneficjenci najczęściej umieszczali zbiorniki przy placówkach edukacyjnych – szkołach lub przedszkolach. Ponadto  instalacje pozwalające na zbieranie wody deszczowej pojawiły się także przy obiektach o charakterze kulturalnym: bibliotekach, domach kultury, świetlicach wiejskich oraz przy szpitalach. Najczęściej wskazywane obszary do nawadniania to szkolne boiska sportowe oraz tereny zielone wokół budynków.

Nabór wniosków do programu pn. „Deszczówka” w 2022 roku trwa do 31 marca. Wnioskodawca, czyli jednostka samorządu terytorialnego (miasto, gmina lub powiat), może ubiegać się o dotację w wysokości do 100 tysięcy złotych na jedno zadanie. Każda z jednostek może w ramach naboru złożyć dwa wnioski, obejmujące budowę systemu magazynowania i rozprowadzania wody deszczowej, a tym samym uzyskać wsparcie w wysokości do 200 tysięcy złotych.

W celu uzyskania większej ilości informacji zapraszamy do kontaktu:

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
telefon: 61 626 65 00,
adres e-mail: dr.sekretariat@umww.pl
strona internetowa: www.umww.pl/program-deszczowka

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przy pomocy platformy ePUAP.

FOT: UNSPLASH