Kazimierz Narloch – Urząd Miasta Leszna

31.01.2022

Mieszkańcy Leszna mogą już korzystać z Systemu Informacji Przestrzennej, którego głównym elementem jest ortofotomapa. Wykonana w oparciu o kilka tysięcy zdjęć lotniczych pozwala porównać jak Leszno wyglądało wiele lat temu czy ocenić opłacalność montażu paneli fotowoltaicznych na dachach.

O szczegółach systemu i możliwościach jakie daje ortofotomapa mówił na naszej antenie Kazimierz Narloch – naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta Leszna.

Zdjęcie: leszno.pl

kazimierz narloch leszno ortofotomapa poranny gość