Kontrowersje wokół naboru do Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Bartosz Kirchner 24.08.2020

Pula 94 milionów złotych przeznaczona na granty dla przedsiębiorców rozeszła się w ciągu minuty. Ze złożonych 50 tysięcy wniosków opiewających łącznie na miliard siedemset milionów złotych przyjęto zaledwie trzy tysiące. Pierwsze zgłoszenia rejestrowano w nanosekundach po uruchomieniu naboru. Mówi Krzysztof Urbaniak, prezes Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Rozczarowani przedsiębiorcy, którzy przyszli dzisiaj przed siedzibę WARP-u zarzucają Agencji, że w naborze niektórzy wnioskodawcy przy współpracy profesjonalnych firm informatycznych użyli botów, które pomogły im wygrać konkurs. Mówi pan Piotr, przedsiębiorca z Lubonia:

Przedstawiciele WARP-u zapowiadają, że przeprowadzą kontrolę głosowania. Zwracają uwagę, że regulamin konkursu nie zabraniał stosowania praktyk, o których mówią rozczarowani przedsiębiorcy, jednak w przypadku złamania prawa są gotowi zawiadomić organy ścigania. Agencja szykuje także uruchomienie nieoprocentowanych pożyczek dla przedsiębiorców, aby wsparcie objęło większą ilość firm dotkniętych pandemią COVID-19.

FOT: UNSPLASH

tarcza tarcza antykryzysowa WARP wielkopolska