Koronawirus u kleryków w Poznaniu

Maciej Gładysz 7.05.2020

We wtorek, po 1,5 miesięcznej przerwie, alumni powrócili z własnych domów do Seminarium, by kontynuować formację. Tego samego dnia, w ramach działań prewencyjnych wszyscy zostali poddani badaniom na obecność koronawirusa. Jak poinformował rektor seminarium ks Marcin Głowiński w 4 przypadkach zdiagnozowano bezobjawowy przebieg zakażenia.

„Zgodnie z obowiązującymi procedurami, wykryte przypadki zgłoszone zostały do poznańskiego Sanepidu. Ten przeanalizował wdrożone przez Seminarium procedury postępowania i wydał pozytywną opinię. Jednocześnie zalecił kwarantannę w stosunku do pozostałych osób. Po 7 dniach, u wszystkich osób poddanych kwarantannie, wykonane zostaną ponownie testy diagnostyczne, na podstawie których będą podjęte dalsze procedury postępowania.” powiedział ks Głowiński.

Rektor seminarium w swoim oświadczeniu poprosił jednocześnie o modlitwę za całą wspólnotę Seminarium.

Sanepid wysoko ocenił procedury zastosowane przez instytucje kościelne.

Kwarantanną zostali objęci również księża kilku parafii: św. Rodziny w Poznaniu, św. Andrzeja Boboli w Poznaniu, św. Jadwigi w Wilkowie Polskim, NMP Wniebowziętej w Śmiglu i św. Michała Archanioła w Kwilczu. U żadnego z księży objętych kwarantanną nie stwierdzono zakażenia koronawirusem. Kwarantanna ma charakter profilaktyczny i ma związek z kontaktem z inną osobą, u której stwierdzono COVID-19.

FOT: UNSPLASH


klerycy koronawirus poznań zakażenie