Krew jest potrzebna każdego dnia. RCKiK w Poznaniu podało dane

7.04.2020

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu informuje na swojej stronie, że zapasy wszystkich grup krwi są na najwyższym poziomie.

Krew potrzebna jest każdego dnia i nie zmieni tego żadna epidemia. Pacjenci po wypadkach, przeszczepach i w czasie leczenia chorób nowotworowych potrzebuje krwi, której nie da się niczym zastąpić.

Krew ludzka to płynna tkanka ustrojowa, której mimo dużego postępu medycyny nie udało się jeszcze zastąpić żadną inną substancją. Krew od zawsze była i jest symbolem życia, poświęcenia, bohaterstwa. Tylko ludzie zdrowi i wrażliwi są jedynym źródłem krwi. Oddanie krwi jest największym dowodem ludzkiej solidarności i miłości.

Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Krwiodawca nie otrzymuje za oddaną krew i jej składniki pieniędzy. Jednak aby docenić poświęcenie tych osób państwo lub podmioty prywatne udzielają różnego rodzaju przywileje.

bank krwi dawca krwi koronawirus krew