List pasterski na Adwent

28.11.2021

Wszystkim Wam, Drodzy Siostry i Bracia życzę, abyśmy dobrze wykorzystali czas adwentowy. Niech towarzyszą nam słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii: „Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. (…) Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym” (Łk 21,28.36).

LIST PASTERSKI

ARCYBISKUPA METROPOLITY POZNAŃSKIEGO

NA ADWENT ROKU PAŃSKIEGO 2021

Spuśćcie nam na ziemskie niwy

Zbawcę, z niebios obłoki!

Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie! Umiłowani Archidiecezjanie!

Z pierwszą niedzielą Adwentu wchodzimy w nowy rok liturgiczny. W adwentowym wieńcu została zapalona pierwsza świeca. Przeżywamy w tym okresie duchowo potrójne przyjście naszego Zbawiciela. „Za pierwszym swoim przyjściem Pan był widziany na ziemi i przebywał wśród ludzi, bo jak sam o tym mówi: ujrzeli i znienawidzili. Gdy nastąpi ostatnie przyjście, wtedy ‘wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże’ i ‘będą patrzeć na Tego, którego przebodli’. Ale pośrednie przyjście – o którym mówimy – jest ukryte i tylko wybrani widzą Pana w sobie, a ich dusze dostępują zbawienia. A więc: pierwsze przyjście jest w ciele i słabości, to pośrodku – w duchu i mocy, ostatnie zaś w chwale i majestacie” (św. Bernard, Kazanie 5 adwentowe, 1-3). Patrzymy z nadzieją na nadchodzące dni, podczas których mamy zostać oświeceni i przemienieni przez „światłość wielką” naszego Zbawiciela.

Czas Adwentu

Mimo że nadal zmagamy się z pandemią i wielu wiernych nie powróciło jeszcze do uczestnictwa w Eucharystii w kościołach, mimo iż dotyka nas poważny konflikt na granicy z Białorusią, nie możemy zapomnieć o tym, że każdy Adwent otwiera nam drogę do przeżywania po raz kolejny w naszym życiu Tajemnicy Odkupienia. Ta tajemnica rozpoczyna się od zapowiedzi i oczekiwania na przyjście Syna Bożego w ludzkim ciele. Przed nami adwentowe Msze święte roratnie, rekolekcje, spotkanie z Bożym Słowem, adwentowa spowiedź , a także różne dzieła miłosierdzia. Nie „prześpijmy” więc tego Adwentu. Pan jest blisko i chce nas umacniać i przemieniać swoją obecnością.

Adwentowe otwarcie na przychodzącego Zbawiciela zachęca nas do spojrzenia na nasze problemy, ale także na sprawy Polski i świata, z perspektywy wiary w Boga. Dlatego dziękuję wszystkim, którzy w niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata odpowiedzieli na mój apel i wsparli materialnie działania Caritas przy naszej wschodniej granicy. Jestem głęboko przekonany, że obronę naszej granicy możemy połączyć z ewangeliczną wrażliwością na cierpienie bliźnich. Jak czytamy w komunikacie z ostatniego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski: „nie ma sprzeczności w równoczesnym obowiązku obrony naszych granic i wsparciu dla tych, którzy stali się ofiarami tej trudnej sytuacji” (19 listopada 2021).

Droga synodalna

W tym czasie papież Franciszek zaprasza nas do włączenia się w Synod, którego hasłem są słowa „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Jego celem jest budowanie Kościoła bardziej synodalnego, czyli takiego, w którym wszyscy „idziemy razem”.

Tym razem Synod ma ogarnąć swoim zasięgiem cały świat, a więc przekroczyć nawet poziom synodów kontynentalnych. Na pierwszym, diecezjalnym etapie Synodu, chcemy rozmawiać ze sobą, wsłuchując się wzajemnie w nasze obawy i nadzieje związane z tym, na ile dzisiaj na tej drodze rzeczywiście jesteśmy razem w kontekście Kościoła lokalnego, czyli w obrębie własnej wspólnoty, duszpasterstwa i parafii. Mamy też zamiar przyjrzeć się naszym relacjom z innymi osobami i środowiskami.

Pragniemy również rozmawiać o przyszłości, podejmując refleksję nad tym, jak dalej iść tą drogą w poczuciu większego szacunku, wzajemnego słuchania i współpracy. Serdecznie zapraszam i zachęcam wszystkich do włączenia się w prace Synodu, postrzegam go bowiem jako zaproszenie do wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego kierowany dziś do Kościoła, aby go odnowić, umocnić i uczynić bardziej ewangelicznym.

Program duszpasterski

Z Adwentem rozpoczynamy kolejny etap pracy duszpasterskiej wokół Eucharystii. Przez dwa lata staraliśmy się umacniać naszą wiarę w tę Tajemnicę, która daje życie. Niestety, właśnie wtedy doświadczyliśmy wszyscy ograniczeń, jakie wprowadzono z powodu pandemii. Nie zawsze mogliśmy fizycznie zgromadzić się przy stole Pana, spożywając Ciało Pańskie, które samo tylko daje życie wieczne.

Obecnie – w myśl hasła: „Posłani w pokoju Chrystusa” – chcemy stawać się świadkami Zbawiciela, abyśmy mocą tego Pokarmu przemieniali świat. Autentyczne spotkanie z Chrystusem we wspólnocie eucharystycznej budzi bowiem w sercu radość i przynagla nas do dzielenia się doświadczeniem wiary. Sam Jezus Chrystus – obecny w Eucharystii – jest Tym, który nas posyła. Misja jest nie tylko jakimś dodatkiem do naszego życia, ale jest integralną częścią życia chrześcijanina.

Do zadań stojących przed ludźmi żyjącymi Eucharystią należą: służebny styl życia na wzór Chrystusa sługi, świętowanie niedzieli jako dnia Pańskiego także w wymiarze pozaliturgicznym, życie w osobistej wolności dzieci Bożych oraz zaangażowanie na rzecz pokoju i sprawiedliwości.

Nawiedzenie Ikony Jasnogórskiej

Dobiega końca w naszej Archidiecezji Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Jasnogórskiego Obrazu. Pomimo dwóch przerw w tej peregrynacji, dziękujemy Bogu, że mogliśmy wspólnie doświadczyć wielkiego poruszenia serc w parafiach i wspólnotach, które przeżyły duchowe spotkanie z Maryją. Istotnie, Pan Bóg wsławił Obraz Jasnogórski niezwykłą czcią wiernych.

Niech ta peregrynacja pozostawi trwały ślad w naszych sercach, w ożywionej modlitwie, w życiu sakramentalnym, w miłości bliźniego, zwłaszcza w trosce o potrzebujących wsparcia i pomocy oraz w ożywieniu naszych parafii. Niech trwałym znakiem naszej wdzięczności za nawiedzenie Matki Bożej będzie w każdej parafii ufna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem w intencji powołań kapłańskich i za kapłanów. Podobnie jak znakiem wdzięczności za pierwszą peregrynację była budowa kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu, tak podobnym znakiem tej peregrynacji niech stanie się budowa nowego kościoła pod wezwaniem Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego w Skórzewie.

Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, Nawiedzenie Matki Bożej Częstochowskiej zakończymy dnia 9 stycznia 2022 roku Mszą św. w katedrze. Natomiast w uroczystość Królowej Polski – dnia 3 maja przyszłego roku – udamy się w archidiecezjalnej pielgrzymce dziękczynnej na Jasną Górę, aby podziękować Bogu przez Maryję za wszystkie łaski otrzymane w czasie Nawiedzenia.

Z peregrynacją Ikony Jasnogórskiej w naszej Archidiecezji związały się dwie nominacje biskupów pomocniczych: biskupa Szymona – w maju 2019 roku i biskupa Jana – jesienią 2021 roku. Jesteśmy wdzięczni papieżowi Franciszkowi za te nominacje i już teraz zapraszamy na święcenia księdza biskupa nominata Jana Glapiaka do katedry – w czwartą Niedzielę Adwentu – dnia 19 grudnia o godz. 15.00. Otoczmy naszego nowego biskupa pomocniczego swoją serdeczną modlitwą.

Wszystkim Wam, Drodzy Siostry i Bracia życzę, abyśmy dobrze wykorzystali czas adwentowy. Niech towarzyszą nam słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii: „Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkuŹrdópienie. (…) Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym” (Łk 21,28.36).

Módlmy się o pokój i pojednanie w naszej Ojczyźnie. Maryja, Królowa Polski, niech wyprasza siły tym, którzy strzegą naszych granic, a jako Pociecha Migrantów niech pomaga skutecznie rozwiązać kryzys humanitarny na naszej granicy.

Z serca Wam wszystkim błogosławię!

† Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Poznań, dnia 28 listopada 2021 roku

Źródło: http://archpoznan.pl/pl/web/homilia/view/id/list-pasterski-na-adwent-2021

Arcybiskup Stanisław Gądecki list pasterski